Surogat majka

Surogat majka

U cilju što bolje informisanosti Fondacija I ja imam pravo da budem Mama pruža besplatnu pomoć i borbu u razbijanju barijera neznanja i stigme o neplodnosti putem Kampanje
“Neplodnost -tabu tema? Više NE!.
Sve što radimo u Fondaciji za parove/pojedince koji su u procesu VTO i bore se sa neplodnošću je BESPLATNO!
Hajde da govorimo o surogatstvu, sta je, kako, pod kojim uslovima i gdje doći do realizacije.
Kada je nekom potreban surogat program?
Surogatstvo je jedini način da imaju dijete ženama koje su imale:
*komplikacije izazvane operacijama na materici, kao što je histerektomija,
*miome ili krvarenja materice tokom prethodnog porođaja,
*žene sa deformacijama materice, kongenitalnim patologijama genitalnih organa,
*posledice prenesenih ginekoloških bolesti i operacija,
*bolesti imunog sistema,
*žene sa ozbiljnom bolešću koje mogu ugroziti normalnu trudnoću ili čak ugroziti svoj život (npr. dijabetes).
Koje vrste surogat programa postoje?
U gestacijskom surogatstvu, trudnoća se postiže transferom embriona koji je stvoren IVF postupkom, ponekad uključujući i donorske jajne ćelije ili donorsku spermu, na način da dete NIJE genetski povezano sa surogat majkom. Postoje različite vrste surogat programa:
Surogat program sa embrionom formiranim od oba buduća roditelja – surogat majci je prenesen embrion koji je stvoren putem IVF, koristeći spermu budućeg oca i jajne ćelije buduće majke.
Surogat program sa donacijom jajnih ćelija – surogat majci je prenesen embrion koji je stvoren putem IVF, koristeći spermu budućeg oca i donorske jajne ćelije i u kom donor jajnih ćelija nije surogat majka. Dete koje će nastati bi bilo genetski povezano s budućim ocem i ne bi bilo povezano sa surogat majkom.
Surogat program sa spermom donora – surogat majci je prenesen embrion koji je stvoren putem IVF, koristeći jajne ćelije buduće majke i spermu donora. Dete koje će nastati će biti genetski povezano sa budućom majkom i ne bi bilo povezano sa surogat majkom.
Surogat program sa doniranim embrionom – surogat majci je prenesen embrion koji je stvoren putem IVF, i koga je donirao par koji je realizovao uspešan IVF program. Dijete koje će nastati neće biti genetski povezano ni sa jednim od budućih roditelja.
Ko može da učestvuje u surogat programima?
U surogat programima u Ukrajini i Gruziji mogu da učestvuju samo heteroseksualni vjenčani parovi sa medicinskom indikacijom za korišćenje ovog programa. U ovim zemljama barem jedan od budućih roditelja mora biti genetski povezan sa djetetom.
U Rusiji je surogat program dozvoljen i parovima koji nisu zvanično vjenčani, kao i samohranim majkama, kao i programi sa doniranim embrionom gde roditelji nisu genetski vezani za buduće dete.
Šta uključuje cijena jednog programa? (39000€—-68000€)
*Preglede i izbor surogat majke,
*Ljekove za pripremu surogat majke za embrio transfer,
*Cijeli IVF ciklus,
*hCG test,
*Ljekove za održavanje trudnoće,
*Genetske testove PRISCA I i PRISCA II,
*Preglede u trudnoći,
*Organizovanje porođaja u jednom od porodilišta u Rusiji, Ukrajini ili Gruziji,
*Naknadu za surogat majku,
*Pravnu pomoć u dobijanju ruskog, ukrajinskog ili gruzijskog izvoda o rođenju deteta.
*Ovo je opšti opis usluga koje se nude. Precizan sadržaj usluge definisan je za svaki surogat program posebno.
Paket pravne pomoći uključuje:
*pravnu konsultaciju i podršku tokom završetka programa,
*pripremu kompletnog paketa dokumenata koje ambasada traži za podnošenje zahtjeva za izdavanje putnog dokumenta za dijete,
*putovanje u ambasadu, dodatne usluge (prevođenje, ovjeravanje, apostolizacija, itd.) pomoć u potvrđivanju ili priznavanju roditeljskih prava.
Surogat programi u Ukrajini, Rusiji i Gruziji – mogućnosti realizacije.
Surogatstvo u Ukrajini
Prema ukrajinskom zakonodavstvu, budući roditelji moraju biti u zvaničnom heteroseksualnom braku i imati medicinske indikacije za surogat, i barem budući otac mora obezbijediti svoj genetski materijal. Prije nego što program počne, potrebno je dostaviti svoj vjenčani list sa apostilom i pismom od ljekara u kom se potvrđuje vaša dijagnoza.
Budući roditelji se upisuju u rodni list djeteta kao biološki roditelji. Svako dijete rođeno u surogatnoj porodici u Ukrajini se od početka smatra zakonskim djetetom. Drugim riječima, surogat majka ne može zadržati dijete nakon rođenja iz bilo kojeg razloga.
Surogatstvo u Rusiji
Surogatno majčinstvo je dozvoljeno u Rusiji, ali samo za heteroseksualne parove i samohrane majke koji nemaju kapacitet da iznesu trudnoću. Takođe, zakon dozvoljava budućim roditeljima da koriste sopstveni genetski materijal ili genetski materijal donora ukoliko im je to potrebno, sve dok su ispunjeni osnovni zahtjevi za korišćenje doniranih jajnih ćelija i sperme. Budući roditelji biraju Rusiju kao zemlju odredišta zbog pristupačne cijene aranžmana za surogat.
Potrebno je da buduća majka ima medicinsku indikaciju koji joj onemogućava da zatrudni ili nosi trudnoću. Najčešći uzroci uključuju nedostatak materice, anomalije materice, rizik od poremećaja somatskih simptoma, ponovljene neuspjehe IVF-a, itd. Samohrane majke moraju koristiti sopstvene jajne ćelije za stvaranje embriona koji će biti smješteni u matericu surogat majke.
Surogat majka mora dati pismeni pristanak kako bi imena budućih roditelja bila upisana u izvod iz matične knjige rođenih za dijete. Kada su imena roditelja upisana u izvod iz matične knjige rođenih, oni su zvanično zakonski roditelji djeteta. Surogat majka nema pravo da traži pravo na majčinstvo.
Surogatstvo u Gruziji
U Gruziji je surogatstvo uredjeno zakonom. Žena koja nosi trudnoću nema biološku vezu sa detetom. Otac i majka djeteta, koje je rođeno uz pomoć surogat majke, priznati su kao biološki roditelji – bračni par koji je obezbijedio svoj genetski materijal. Surogatstvo je dozvoljeno heteroseksualnim parovima i samohranim majkama koje imaju indikaciju za surogat program. Surogat majka treba da popuni poseban obrazac odmah nakon rođenja djeteta koji predstavlja pristanak surogat majke da se navedu biološki roditelji u rodnom listu djeteta.
Budući roditelji će se smatrati roditeljima, koji imaju sve zakonske odgovornosti i prava koja iz njega proizilaze. Surogat majka neće imati nikakva prava na dijete i ni u kom slučaju neće biti priznata kao zakonska majka djeteta.
Sledeće aspekte treba imati na umu:
*rodni list djeteta se izdaje u roku od 24 sata od rodjenja.
*imena budućih roditelja će biti stavljena na rodni list djeteta nakon rođenja.
*budućim roditeljima nije potreban pristanak surogat majke da se registruju kao zakonski roditelji djeteta.
#ijaimamapravodabudemmama
I ja hoću dijete isto kao i Vi ??❤