Rezerva i kvalitet jajnih ćelija kao preduslov trudnoće

Rezerva i kvalitet jajnih ćelija kao preduslov trudnoće

REZERVA I KVALITET JAJNIH ĆELIJA KAO PREDUSLOV TRUDNOĆE
U nastavku slijede prvi koraci i objašnjenja za žene koje žele ostvariti trudnoću ?
1.Kvalitet jajnih ćelija
2.FSH na 3. dan ciklusa
3 AMH – Antimilerijan hormon
4.Broj antralnih folikula

Kvalitet jajnih ćelija
Slab kvalitet jajnih ćelija znači da će teže doći do oplodnje, a i embrioni će biti slabijeg kvaliteta, ukoliko do oplodnje i dođe. Sve ovo znači da slab kvalitet jajnih ćelija značajno smanjuje šansu za ostavrivanje uspješne trudnoće prirodnim putem. Smanjena ovarijalna rezerva često sugeriše i slabiji kvalitet, iako to nije uvijek tako.

Godine žene i kvalitet jajnih ćelija
Godine žene ne moraju biti direktno vezane za kvalitet i kvanitet jajnih ćelija. U svakoj starosnoj dobi, ovi pokazatelji mogu biti u okviru, iznad ili ispod prosjeka. Poznato je da kvantitet i kvalitet jajnih ćelija opada otrpilike nakon 35. godine i ubrzano opada u kasnim tridesetim i ranim četrdetestim.
Postoje određeni testovi koje koriste specijalisti za oplodnju kako bi predvidjeli rezervu jajnih ćelija, kao i sposobnost jajnika da odgovore na stimulaciju. Ovi testovi su od pomoći, ali oni predviđaju količinu preostalih jajnih ćelija, ali ne i njihov kvalitet.  Ovi testovi obuhvataju:
– FSH hormon na 3. dan ciklusa
– AMH hormon
– broj antralnih folikula

FSH na 3. dan ciklusa
FSH hormon je jedan od najvažnijih hormona za stimulaciju jajnika, kako u prirodnom menstrualnom ciklusu, tako i u farmakološkoj primjeni – ovo je isti onaj hormon koji je sadržan u injekciji gonadotropina u vantjelesnoj oplodnji. Od ovog hormona direktno zavisi proizvodnja zrelih jajnih ćelija.
Mjerenjem nivoa ovog hormona 3. dana menstrualnog ciklusa dobija se indikacija toga da li žena ima normalne ovarijalne rezerve, odnosno koliko njeno tijelo treba da se “potrudi” u ranoj fazi menstrualnog ciklusa da pokrene proces rasta folikula.
Povišena vrijednost FSH hormona na 3. dan ciklusa znači da je ovarijalna rezerva smanjena (ponekad to znači da je kvalitet takođe smanjen).
Iako povišena vrednost FSH dosta dobro predviđa smanjenu količinu jajnih ćelija, postoji značajan broj slučajeva normalnog nalaza, a da ipak postoji smanjena ovarijalna rezerva. Zato je važno uraditi i druga dva testa, odnosno nivoe AMH hormona i broj antralnih folikula kako bi se najsigurnije detektovao problem sa ovarijalnom rezervom, ukoliko postoji.

AMH – Antimilerijan hormon
AMH (antimilerijanski hormon) se utvrđuje testom iz krvi koji se radi kako bi se pomoglo u procjeni rezerve jajnih ćelija žene. Ovaj hormon sprečava da se rezerve folikula iz jajnika isprazne odjednom. Test mjeri nivo AMH u krvi i pomaže u utvrđivanju stanja jajnika kod žene.
Kako AMH ukazuje na zalihe jajnih ćelija kod žene?
S obzirom da je AMH u korelaciji sa brojem folikula jajnika, test je dobar za predviđanje rezerve jajnih ćelija. Istraživači su otkrili da žene sa većim koncentracijama AMH imaju bolji odgovor na stimulaciju jajnika i vjerovatno će proizvesti više jajnih ćelija za IVF nego žene sa niskim AMH. Takođe, za razliku od folikul-stimulirajućeg hormona (FSH), nivo AMH u krvi ne varira značajno, iz tog razloga test može da se uradi u bilo kom trenutku u toku menstrualnog ciklusa.
Niska vrijednost AMH ukazuje na smanjenu ovarijalnu rezervu, može ukazivati na menopauzu i perimenopauzu, na postojanje problema sa količinom i kvalitetom jajnih ćelija kod žene. Žene sa niskim AMH imaju tendenciju za “lošu reakciju” u liječenju neplodnosti – čak i sa visokim dozama ljekova za stimulaciju jajnika.
Visoka vrijednost AMH ukazuje na sindrom policisticnih jajnika.
AMH je samo jedan od testova koji procjenjuje rezervu jajnih ćelija. Drugi testovi obuhvataju analize krvi za FSH i estradiol kao i vaginalni ultrazvučni pregled.

Broj antralnih folikula
Antralni folikuli su mali folikuli (prečnika oko 2-9 mm) koje možemo vidjeti, mjeriti i izbrojati uz pomoć ultrazvuka. Najbolji način da im se pristupi, i da se precizno izbroje, jeste putem vaginalnog ultrazvučnog pregleda.
Broj antralnih folikula, uzimajući u obzir starosno doba žene, jeste najbolji način da se procijeni ovarijalna rezerva, da se predvidi reakcija na stimulaciju hormonskom terapijom, te procijeni uspješnost postupka vantjelesne oplodnje. Sa godinama broj antralnih folikula opada, što je indikacija da se smanjuje i ovarijalna rezerva jajnih ćelija.
Na osnovu broja antralnih folikula može se procijeniti koliko zrelih folikula (odnosno zrelih jajnih ćelija) moći da se dobije hormonskom stimulacijom u postupku IVF. A broj prikupljenih jajnih ćelija je u direktnoj korelaciji sa uspješnošću IVF postupka.
• Kada postoji visok broj antralnih folikula, vjerovatno je da će odgovor na stimulaciju biti dobar, sa dosta zrelih folikula. Ovo znači da će biti prikupljeno više jajnih ćelija, a uspješnost trudnoće je viša od prosjeka.
• Kada postoji mali broj antralnih folikula, vjerovatnije je da će odgovor na stimulaciju biti lošiji, sa malo zrelih folikula. Odustajanje od postupka je češće u ovim slučajevima. Uspješnost trudnoće je manja sa ovakvim nalazima. Ova situacija se najčešće dešava kod žena koje imaju preko 35. godina.
• Kada je u pitanju srednja vrijednost broja antralnih folikula, odgovor nije lako predvidiv. Ovo je inače najčešća situacija. Može se desiti da odgovor na stimulaciju sa ovakvim rezultatom bude i loš i dobar. Prognoza trudnoće je uglavnom dosta dobra za ovu grupu.

Izvor: internet

“Godine su najveći neprijatelj u potpomognutoj oplodnji, nemojte da čekate i ovo je bitka u kojoj ne možete da kontrolišete ništa! Moja jedina i najveća želja je da svi koji žele bebu ostvare svoj san, zato sam pokrenula Fondaciju “Budi mama”, za to postojimo. Vjerujte u svoj san i kad drugi ne vjeruju.

Zajedno na putu do beba!