Svi programi liječenja u zemlji i inostranstvu

ŠTA JE SUROGAT ?

U gestacijskom surogatstvu, trudnoća je rezultat transfera embriona koji je stvoren in vitro oplodnjom (IVF), ponekad uključujući i donorske jajne ćelije ili donorsku spermu, na način da je dijete nije genetski povezano sa surogat majkom. Gestacijski surogat je podeljen na različite verzije:

  • Surogat program sa sopstvenim genetskim materijalom od oba roditelja – surogat majci se prebacuje embrion kreiran putem IVF od jajnih ćelija buduće majke i sperme budućeg oca.
  • Surogat program sa doniranim jajnim ćelijama – surogat majci se prebacuje embrion kreiran putem IVF od doniranih jajnih ćelija i sperme budućeg oca. Surogat majka nije donor jajnih ćelija. Buduće dijete je genetski vezano za budućeg oca i nije genetski povezano sa surogat majkom.

 

IVF/ICSI PROGRAMI

 

Koji programi spadaju u vantjelesnu oplodnju sa sopstvenim jajnim ćelijama?

VTO sa ICSI metodom

Najčešći VTO program za mlađe žene koje imaju poteškoće u prirodnom zasnivanju porodice zbog muškog faktora.

vto-sa-prenosom-citoplazmeVTO sa PGS/PGD genetskim testiranjem

Za žene koje imaju ponovljene pobačaje, neuspjele implantacije embriona i niz neuspjelih pokušaja VTO, za žene nakon 35 godine života.

VTO sa transferom citoplazme

Za žene koje žele da poboljšaju svoje jajne ćelije uz pomoć citoplazme iz donorske jajne ćelije.

vto-sa-sopstvenim-i-doniranim-jajnim-celijamaVTO sa sopstvenim i doniranim jajnim ćelijama

Program koji vam omogućava da u jednom ciklusu probate još jednom sa svojim jajnim ćelijama.

 

DONACIJA 

 Donacija embriona ili dupla donacija

Donacija zamrznutih jajnih ćelija

Promotivni program donacije jajnih ćelija

All inclusive program donacije jajnih ćelija

Donacija jajnih ćelija iz svježeg ciklusa

Tandem IVF sa sopstvenim i doniranim jajnim ćelijama

Donacija svježih jajnih ćelija – dijeljeni ciklus

Garantovani program donacije jajnih ćelija

Usvajanje embriona

GENETSKI SKRINING 

VTO sa pre-implatacionom genetskom analizom embriona

Ciklus IVF sa PGS/PGD uključuje:

  • IVF postupak
  • Biopsiju embriona (PGS/PGD)
  • Laboratorijsku analizu uzorkovanog materijala
  • Zamrzavanje / odmrzavanje embriona
  • Embriotransfer

Treba imati u vidu da kod postupaka sa preimplatacionim genetskim pregledom embriona transfer se radi u narednom ciklusu pacijentkinje. U prvom ciklusu se kreirani embrioni pregledaju i sačekaju se rezultati analiza, i embrioni se nakon ovog pregleda zamrznu. U narednom ciklusu pacijentkinja se podvrgne pripremi materice za prijem embriona i u matericu se prebacuju zamrznuti embrioni.

SELEKCIJA POLA DJETETA

Ako trudnicu pitate da li preferira pol svog nerođenog djeteta, većina će vam reći da im je jedina želja da rode zdravu bebu.

Međutim, mnogi budući roditelji imaju prednost kada je u pitanju pol njihove bebe. Neki žele da svojoj djeci daju braću i sestre određenog pola ili ostvare ciljeve porodičnog balansiranja. Drugi se plaše prenošenja naslednih hromozomskih stanja. Bez obzira na njihovo rezonovanje, roditelji koji imaju rodnu preferenciju za svoje nerođeno dijete zaslužuju tačne, etičke informacije o odabiru pola putem asistirane reproduktivne terapije.

 

USVAJANJE 

Nudimo Vam pomoć kod usvajanja/hraniteljskih programa u Crnoj Gori.

Postoje dvije glavne vrste usvajanja na koje možete naići:

Domaće usvajanje (usvajanje djeteta u Crnoj Gori)
Usvojenje iz hraniteljstva (usvajanje djeteta u sistemu hraniteljstva)
Čak i ako samo razmišljate o usvajanju, vjerovatno imate mnogo pitanja bez odgovora. Koliko košta usvajanje? Šta prvo treba da uradim? Kako treba da se pripremim? Neosporno je da proces usvajanja može biti zastrašujući za mnoge. Međutim, kada ste opremljeni pravim znanjem, možete se osjećati sigurnije u preduzimanju sledećih koraka u utvrđivanju da li je usvajanje prava odluka za vas i vašu porodicu.

 

ŽIVOT BEZ DJECE 

 

PSIHOLOŠKA POMOĆ

RAD SA GRUPAMA

Kada počnete da se mirite sa životom bez djece, možda biste željeli da razmislite o pronalaženju podrške kod osoba koje imaju isto mišljenje, dajući svom partneru i sebi prostora da rastete i unprijedite ova osećanja.

Kretanje emocionalnim putovanjem ka prihvatanju života bez djece često uključuje prolazak kroz proces tugovanja. Za one koji su se borili sa neplodnošću, bezdjetnost je težak ishod za konceptualizaciju. To nije izbor. To nije rješenje.

To je gubitak života koji ste zamišljali da ćete doživjeti.

Mnogi od onih koji su se suočili sa neplodnošću koja rezultira bezdjetnošću često se osjećaju depresivno, a njihova osjećanja se često ignorišu, zanemaruju, a posebno ne razumiju. To je zbog pogrešne pretpostavke mnogih ljudi da oni koji žive bez djece to rade voljno.

Mnogi ljudi, posebno žene, povezuju svoju vrijednost i vrijednost u ženskosti sa sposobnošću da postanu biološka majka. Kao što društvo cijeni i nagrađuje one koji imaju djecu, često ignorišući i odbacujući one koji nemaju djecu po sopstvenom izboru. Međutim, upravo ovaj korak u pravcu drugog puta mora se napraviti kada se kreće ka rješenju.

Takođe može biti dobra ideja da potražite resurse koji vam mogu pomoći da razvijete strategije suočavanja kako biste mogli da izgradite otpornost i njegujete svoje emocionalno blagostanje.