Dokumenta

Dokumenta

Pravilnik za dobijanje donacija, pomoći i drugih sredstava.

Memorandum o saradnji sa Glavnim gradom, Sekretarijat za socijalno staranje

Rješenje o upisu u Registar nevladinih fondacija

Odluka o izmjenama i dopunama statuta

Predlog odluke o izmjenama i dopunama statuta

Zapisnik sa sjednice upravnog odbora

Statut fondacije

Memorandum o saradnji sa Opštionom Bar

Memorandum o saradnji sa Opštinom Danilovgrad

Memorandum o saradnji sa Opštinom Kolašin

Pravilnik o dodjeli i rasporedjivanju donacija pomoci i drugih sredstava/stari

Pravilnik o dodjeli i rasporedjivanju donacija Fondacija Budi mama

Sjednice Upravnog Odbora

Memorandum o saradnji sa Klinikom Life