Dokumenta

Dokumenta

Pravilnik za dobijanje donacija, pomoći i drugih sredstava.

Memorandum o saradnji sa Glavnim gradom, Sekretarijat za socijalno staranje

Rješenje o upisu u Registar nevladinih fondacija

Odluka o izmjenama i dopunama statuta

Predlog odluke o izmjenama i dopunama statuta

Zapisnik sa sjednice upravnog odbora

Statut fondacije