Svrha statistike rođenih i umrlih je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu prirodnog kretanja

Svrha statistike rođenih i umrlih je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu prirodnog kretanja

Svrha statistike rođenih i umrlih je dobijanje podataka koji su potrebni za analizu prirodnog kretanja
stanovništva Crne Gore i opština, nataliteta, fertiliteta, mortliteta i drugih indikatora. Cilj statistike rođenih i umrlih je da opiše prirodno kretanje stanovništva preko broja živorođenih i umrlih lica.
? U 2020. godini prirodni priraštaj je negativan i iznosi -196;
? U Crnoj Gori u 2020. godini rođeno je 7 097 živorođene djece, 3 674 ili 51,8% su dječaci, a 3 423
ili 48,2% su djevojčice;
? Iste godine umrlo je 7 293 lica. Od tog broja 3 916 su muškarci, a 3 377 žene;
? Posmatrano po regionima, najviše rođenih (3 661) i umrlih (3 294) je u Središnjem regionu.
? Najmanji broj živorođenja je u aprilu i to 500, od toga 262 dječaka i 238 djevojčica;
? Najviše živorođenih je bilo u julu, 674 živorođene djece.
? Prirodni priraštaj je pozitivan u 7, a negativan u 17 opština;
? Najviši prirodni priraštaj je u Podgorici 628, Budvi 184 i u Rožajama 119;
? Pljevlja imaju najniži prirodni priraštaj (-262)
U periodu 2016 – 2020. godine:
?Najviše djece rođeno je 2016. godine i to 7 569;
? Najmanje živorođene djece bilo je u 2020. godini, 7 097;
? Najviše umrlih lica, 7 293, bilo je u 2020. godini;
? Najmanje umrlih lica, 6 464, bilo je u 2016. godini;
? Najviši prirodni priraštaj zabilježen je 2016. godine kada je iznosio 1 105;
? Najniži prirodni priraštaj zabilježen je u 2020. godini, i iznosi –196.