5 prijedloga za razmatranje Vladi Crne Gore

5 prijedloga za razmatranje Vladi Crne Gore

Fondacija I ja imam pravo da budem mama je uputila 5 prijedloga za razmatranje Vladi Crne Gore povodom raspisivanja Poziva za konsultovanje javnosti u pripremi Godišnjeg programa rada Vlade za 2021.
Prvi prijedlog je iz oblasti zdravlja. Smatramo da je potrebno izmijeniti Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, 067/19 od 11.12.2019., u dijelu Člana 16. Stave 19. Koji ograničava prava ženama na liječenje od neplodnosti asistiranim tehhnologijama,vantjelesnoj oplodnji na tri pokušaja, kao i ograničenja u starosti žene do navršenih 44 godine, koja nema vise od dvoje djece. Postojeći Zakon treba izmijeniti i ukinuti stavku 19., kako je Ustavom Crne Gore zagarantovano jednako pravo svima na liječenje.
Drugi prijedlog je vezan za Zakon o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama, koji datira jos iz 2009.god, uz brojne neuspješne pokušaje promjene u međuvremenu. Zakon treba promijeniti u vise članova, prvenstveno jer ne prepoznaje ključne savremene mogućnosti liječenja neplodnosti. U Zakonu nijesu jasno definisane potrebe kolektovanja podataka o bolesti neplodnosti, procedura izvođenja vantjelesnih oplodnji, vrste tehnologija i načina, kao i podataka o živorođenoj djeci iz procesa IVF. Zbog nepostojanja jednog nacionalnog Registra podataka trpi sami proces i pacijenti. Dosadašnji podaci su trebali biti kolektovani u Ministrastvo zdravlja, koji ne posjeduju iste. U Zakonu nije predviđena i definisana zakonska mogućnost Uvoza a ni Izvoza polnih ćelija, tkiva i embriona ( jajne ćelije, spermatozoida, embriona). Ne poznaje ni obavezno postojanje Banke gentskog materijala u kojoj će se čuvati polne ćelije, embrioni i tkiva, a sve u svrhu planiranja i ostavarivanja porodice kao i podspješivanja nataliteta u Crnoj Gori.
Treći prijedlog je izrada novog Zakona o surogat majčinstvu.
Četvrti prijedlog je izrada Strategije za podsticanje rađanja u Crnoj Gori.
Potreba je u stvaranju Savjeta za populacionu politiku, demografsku politiku, demografiju i ostale polulacione politike, kako bi se podigla svijest građana o mogućnostima i realizaciji opšteg cilja, podizanje nataliteta. Suštinski bi sve mjere bile usmjerene na pozitivne podsticaje ka povećanju fertiliteta, odnosno mjera koje se odnose na mlade koji se nijesu ostvarili kao roditelji ili već imaju jedno ili dvoje djece. Ciljevi strategije, demografskih i populacionih politika bi bili u ublažavanju ekonomske cijene podizanja djeteta, usklađivanje rada i roditeljstva, snižavanje psihološke cijene roditeljstva, očuvanje i unaprijeđenje reproduktivnog zdravlja, rješavanje problema neplodnosti ka zdravom materinstvu, populaciona edukacija, aktiviranje lokalne samouprave i dr.
Peti prijedlog je uvođenje novog zdravstvenog servisa izabrani urolog. Potreba za uvođenjem novog servisa zdravstvene usluge. Obzirom da zdravstveni sistem Crne Gore ima izabranog doktora medicine, ginekologa, pedijatra, stomatologa, potreba je i nužnost uvođenja izabranog urologa za mušku populaciju od 15 godina i više. Uvođenjem ovog servisa dovodi do poboljšanja dijagnostike muške plodnosti.
Pomaže u smanjenju stigme neznanja za neplodnost, omogućena bi bila lakša dostupnost informacijama, obezbijeđena pristupačnost dijagnostike i liječenja u svim domovima zdravlja, lakša prihvatljivost tretmana liječenja, ukazana briga države za nažalost sve veći procenat muške neplodnosti i na kraju bez troškova liječenja na jednakom nivou državnog finansiranja.
Smatramo da Prijedlog Zakona o mediciski potpomognutoj oplodnji, koji je bio utvrđen na sjednici Vlade 27.12.2018. godine. takođe treba mijenjati zbog niza nejasnoća i nepostojanja zakonskih mogućnosti. Pri izmjeni je neophodno uključiti stručnu javnost, civilni sector i jedino udruženje pacijenata u Crnoj Gori Fondaciju I ja imam pravo da budem mama. Bez ljekara koji se bave liječenjem neplodnosti kao i pacijenata u kojem se čuje glas ugorženih grupa postojećim zakonom, ne smije se ući u izradu novog Prijedloga zakona.