APEL donosiocima odluka u Crnoj Gori

APEL donosiocima odluka u Crnoj Gori

Poštovani,

Predsjedniče Vlade Crne Gore prof.dr. Zdravko Krivokapić,

Ministarko zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović,

Direktorice Kliničkog Centra Crne Gore dr Ljiljana Radulović,

Direktore Instituta za javno zdravlje dr Igor Galić,

Direktore Domova zdravlja Podgorica dr Danilo Jokić,

MOLBA

Zdravstvena zaštita i besplatno liječenje, posebno osjetljivih i ugroženih grupa stanovništva kao što je neplodnost (sterilitet), je od važnog značaja za unapređenje zdravlja žena i muškaraca reproduktivne dobi.

Pitanja i zajedničko pronalaženje rješenja problema steriliteta stanovništva Crne Gore, jeste naša zajednička briga i mjera sreće i zadovoljstva građana. U nedostatku podrške javnosti i institucija, očekujemo od Vas pomoć i smjernice kao da prevaziđemo decenijske probleme.

Molimo Vas da nam pomognete, bez Vas nema uspjeha i prevazilaženja problema. Potrebni su nam podaci. Podataka o sterilitetu i liječenju vantjelesnom oplodnjom nema. Urgentno je potrebno izgraditi Nacionalni Registar podataka i registar doniranog genetskog materijala i podataka o vantjelesnim oplodnjama, kako bi se pomjerili sa mrtve tačke u Crnoj Gori.

Poštovani donosioci odluka, pomognite nam da ostvarimo ciljeve koje smo postavili ispred nas. U razgovorima sa doktorom Danilom Jokićem ustanovili smo da je izvodljivo kolektovati podatke o bolesti neplodnosti. Svakom pacijentu se dodjeljuje šifra bolesti, u našem slučaju sterilititet. Ne bojmo se da se prebrojimo. Unazad decenijama ti podaci su se krili, osim onih koje je država Crna Gora finansirala.

Fertility Europe, krovna evropska organizacija povodom Nedelje borbe protiv neplodnosti (01.-07. novembar), pod nazivom teme Muška (ne)plodnost, potražuje podatke iz Crne Gore. Obzirom da smo članovi tako velike i značajne organizacije, pružili bi podršku i informacije, a i ljudski je smatrati se obaveznim pružiti pomoć. U Kliničkom Centru Crne Gore je moguće doći do podataka o živorođenim bebama iz procesa vantjelesne oplodnje i ostalih podataka o dijagnostici, broju procedura i liječenju bolesti neplodnosti. Veliko poštovanje za dr Ljiljanu Radulović, koja nam je izašla u susret i ponudila i više nego smo tražili, a to je stručnost, znanje i nesebičnu podršku.

Naš rad je javan i koristimo svaku priliku putem medija da se zahvalimo na pomoći i podršci, a istovremeno šaljemo i Apele, jer približno 100.000 građana Crne Gore nije mali broj, nažalost.

U Fondaciji smo osmislili novi način rane dijagnostike, prevencije i liječenja muške neplodnosti i nazvali ga Izabrani Urolog, u prilogu Vam šaljemo Flajer koji je doprinos Evropi u borbi protiv muške neplodnosti, MOLIMO VAS da implementiramo takav zdravstveni servis. Za ponos je brinuti o ljudskoj reprodukciji.

Ratifikovaće se Rezolucija Evropskog Parlameta o stanju u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u EU-u u kontekstu zdravlja žena (2020/2215(INI)), obećanje je dr Branke Bošnjak Potpredsjednice Skupštine Crne Gore. Ogromnu zahvalnost dugujemo ovoj hrabroj ženi, koja se usudila da mijenjamo zajedno zakone u Crnoj Gori. Od strane Fondacije je spreman i urađen Nacrt zakona o ljudskoj reprodukciji, po preporukama EU. Stvaranjem Fondacije i oblikovanjem ciljeva, kreirali smo Nacrt koji sadrži niz zapažanja i 20 oblasti neophodnih za poboljšanje plodnosti i ljudske reprodukcije u Crnoj Gori. Nakon završetka nekih od njih, ali i uzimajući u obzir razvoj zakonodavstva, Fondacija je kreirala i brojne strategije podsticaja rađanja u Crnoj Gori. Verzija Nacrta za 2021.god. izgrađena je oko sledećih glavnih ciljeva:

1- Spriječiti i djelovati na smanjenje neplodnosti

2- Poboljšati medicinski potpomognutu oplodnju

3- Prepoznati pacijente ART-a kao aktere u brizi za svoje liječenje

4- Preispitati pravnu organizaciju i etički okvir

5- zaštiti osnovna ljudska prava- prava na reprodukciju i seksualno zdravlje

6-zaštiti prava djece koja su rođena putem vantjelesne oplodnje

7-bez diskriminacije u liječenju bolesti, neplodnost je svjetski priznata i utvrđena kao bolest koja se liječi potpomognutom oplodnjom.

Nebrojeno puta smo se obratili Predsjedniku Vlade Crne Gore, Ministarki zdravlja i nijesmo dobili odgovore, osim poštovani primili smo vaš mail.

Šta predlažemo Vama poštovani donosioci odluka:

Skrenuti fokus na pitanja neplodnosti i liječenja iste.

Pružiti podršku neplodnim i sterilnim ljudima, pokrenuti surogat majčinstvo, podstaći na donaciju, razviti svijest o doniranju gameta.

Osigurati predstavničke funkcije u okviru zdravstvene demokratije.

-Učiniti neplodnost prioritetnim pitanjem javnog zdravlja, uz koordinirano opredjeljenje dotičnih ministarstava.

Uspostaviti PLAN NEPLODNOSTI i u potpunosti uključiti udruženja pacijenata sa ARt-om u njegovu izradu i implementaciju.

Sprovesti nacionalne informativne kampanje o plodnosti i neplodnosti, ciljano prema godinama, posebno mladim ljudima (muškarcima i ženama), putem mreža ljekara opšte prakse, ginekologa, školskih ljekara pedijatara, psihologa i medicinskih sestara, univerziteta i udruženja.

Ponuditi preventivne preglede u pitanjima plodnosti i pružiti mogućnost ljudima koji žele da zadrže svoje gamete.

Razvijati se na cijeloj teritoriji Crne Gore, uz podršku državnih i lokalnih vlasti, Nedelje svijesti o neplodnosti i ART, Prvi Internacionalni Festival protiv neplodnosti.

Akrivno raditi na podizanju svijesti među zdravstvenim radnicima, koji nisu specijalizovani za fertilitet, tako da mogu biti vektori ”efikasne i relevantne informacije” zasnovane na neplodnosti i reproduktivnom zdravlju pacijenata.

Podignuti svijest u medijima, za liječenje subjekata povezanih sa neplodnošću i ART-om bez stigme neznanja, na manje površan način i karikaturalno.

Učlaniti se u Fondaciju Budi mama www.imampravodabudemmama.com

Molba za pristup informacijama od javnog značaja na osnovu Člana 13. Zakona o slobodnom pristupu informacijama (“Službeni list Crne Gore”, broj 044/12 od 09.08.2012.god. 030/17 od 09.05.2017) u ime Fondacije I ja imam pravo da budem mama,molimo:

1. Obavještenje da li posjedujete tražene informacije.
2. Kopiju dokumenata koji sadrže tražene informacije.
3. Dostavljanje kopije traženih informacijama poštom na adresu: Bulevar Svetog Petra Cetinskog 130/5 81000 Podgorica, na ruke mr Žana Mihaljević, ili na mail adrese Fondacije [email protected] [email protected].

Ovaj Zahtjev se odnosi na sledeće tražene informacije:
1. Podaci o broju ljudi sa problemima neplodnosti u zemlji- ukupno za muškarce, žene.

2. broj postupaka potpomognute vantjelesne oplodnje (odvojeno za kategorije IVF, ICSI i broj inseminacija) koji su uradjeni u Crnoj Gori u toku 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. godine, po godinama;

3. broj sledećih postupaka po navedenim godinama u postupcima koje je Fond zdravstva finansirao i za parove/žene koji su sami snosili troškove procesa:
a) koji su završeni živorođenom djecom
b) koji su završili biohemijskom trudnoćom
c) koji su završili negativnim nalazom B-hcg testa
d) urađenih IVF metodom
e) urađenih ICSI metodom
f) ukupan broj uspješno završenih, neprekinutih postupaka;
4.procenat uspješnosti postupaka potpomognute vantjelesne oplodnje po kategorijama IVF, ICSI i inseminacije za navedeni period;
5. dostupne statističke podatke i brojeve u vezi sa reproduktivnim zdravljem i neplodnošću u poslednjih 5 godina.

6. Specifične činjenice i broj muških pacijenata o dijagnozi i pristupu tretmana liječenja muške neplodnosti u Crnoj Gori. Podaci koji su nam neophodni se prikupljaju zbog poboljšanja uslova u borbi protiv neplodnosti u Crnoj Gori. Zahvaljujemo se i nadamo se budućoj saradnji.

Šaljemo APEL VAMA DONOSIOCIMA ODLUKA! CRNA GORO POŽURI! Prošlo je vrijeme odmora. Hajde da nam septembar bude Ponedeljak.

U nadi da ćete nam pozitivno odgovoriti želimo da podijelimo lijepu poruku/ krilaticu naše Fondacije, ZAJEDNO NA PUTU DO BEBA, jer nama je stalo

da nam se djeca rađaju u Crnoj Gori, a to možemo najbolje ZAJEDNO!

U Podgorici,03.09.2021. god.

Predsjednica Fondacije i tražilac informacija

  1. “I ja imam pravo da budem mama”
    magistarka Žana Mihaljević
    +38268045456