B2-InF – „Davanje glasa građanima za poboljšanje tehnologija potpomognute reprodukcije (ART) za društvo“ je započelo!

B2-InF – „Davanje glasa građanima za poboljšanje tehnologija potpomognute reprodukcije (ART) za društvo“ je započelo!

Fertiliti Europe učestvuje u novom projektu čiji je cilj poboljšanje načina na koji mladi ljudi razumiju, reaguju na tehnike reprodukcije i komuniciraju sa njima.

B2-InF će nastojati da odgovori na dva pitanja:
– Kako mladi doživljavaju i razmišljaju o ART-u?
– Kako ART klinike mogu bolje uskladiti svoja istraživanja, usluge i informacije sa stavovima, zabrinutostima i očekivanjima građana?
Odgovarajući na ova pitanja, B2-InF ima za cilj da promoviše učešće javnosti u nauci i pružanju ART-a, tako da ona postaju prilagodljivija potrebama i brigama društva.

Istraživanje će biti sprovedeno u osam evropskih zemalja, uključujući: Belgiju, Švajcarsku, Italiju, Španiju i Makedoniju, Albaniju, Sloveniju i Kosovo.
Ovu zajedničku inicijativu odabrala je i odobrila Evropska komisija u okviru programa Horizon 2020 Science sa i za društvo (SvafS).
Novi konzorcijum predvodi prvu evropsku inicijativu ikada usmjerenu na davanje glasa građanima ka poboljšanju tehnologija potpomognute reprodukcije (ART) za društvo. Konzorcijum „B2 – InF – Davanje glasa građanima ka poboljšanju tehnologija potpomognute reprodukcije za društvo“ sa zadovoljstvom objavljuje početak ove zajedničke inicijative, koju je izabrala i odobrila Evropska komisija u okviru Horizont 2020 Science sa i za program društva (Svafs ).

Za nekoliko godina, 10% populacije rođene u Evropi biće rezultat tehnika potpomognute oplodnje (ART), a oko polovine populacije koja želi da ima djecu otići će u specijalizovane centre. Zbog toga tehnologija potpomognute reprodukcije (ART) igra značajnu ulogu u reproduktivnom zdravlju evropskog društva i predstavlja brzorastući dio zdravstvene industrije.

Iznenađujuće je da se niko nije brinuo o tome kako mladi ljudi razumijju, reaguju i komuniciraju sa tehnologijama reprodukcije. U tom kontekstu, B2 – Inf će pokušati da odgovori na dva pitanja (1) Kako mladi doživljavaju i razmišljaju o ART-u? (2) Kako ART klinike mogu bolje uskladiti svoja istraživanja, usluge i informacije sa stavovima, zabrinutostima i očekivanjima građana? Odgovarajući na ova pitanja, B2 – InF ima za cilj da promoviše učešće javnosti u nauci i pružanju ART-a, tako da ona postaju prilagodljivija potrebama i brigama društva.

Projekat će se izvoditi u tri faze. U prvoj fazi se prikupljaju podaci o percepciji i svijesti o ART kod mladih populacija i informacije koje klinike nude svojim klijentima. U drugoj fazi, ovi podaci se analiziraju iz sociokulturne, pravne i rodne perspektive kako bi se otkrile neusklađenosti i druge slabe tačke i utvrdili načini za poboljšanje informacija koje nude klinike. Treća faza biće usredsređena na širenje nalaza distribucijom vodiča sa standardizovanim smjernicama B2 InF predlažući integrisanu metodologiju istraživanja koja će se sprovesti u osam evropskih zemalja, uključujući Belgiju, Švajcarsku, Italiju, Španiju i Makedoniju, Albaniju, Sloveniju i Kosovo . Projekat je dizajniran za rad odozdo prema gore, prelazeći sa građana na naučnike i kreatore politike, i pružiće prijeko potrebne empirijske podatke o zastupljenosti ART-a.

B2 – inF je snažna i perspektivna inicijativa velikim dijelom zbog izvanredne stručnosti njegovog raznolikog konzorcijuma koji uključuje 10 istaknutih partnera iz Španije (Institut za kulturu i društvo, Universidad Rei Juan Carlos, AUSTRALO, APLICA Investigacion i Traslacion) France Institut national d ‘etudes demographikues. Češka (Medistella), Belgija Jaje koje hoda, Univerzitet u Antverpenu, Fertiliti Europe) i Makedonija (Healthgrouper) Projekat finansira Evropska komisija u okviru programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020 Evropske unije u skladu sa ugovorom o donaciji br. 872706 .
@FertilityEurope