CENTAR ZA PORODIČNE USLUGE

CENTAR ZA PORODIČNE USLUGE

ZAJEDNO MIJENJAMO ŽIVOTE

CENTAR ZA PORODIČNE USLUGE

Još jedan cilj iz Statuta Fondacije Budi mama @fondacijabudimama već godinama u fioci stigao je na inicijativu i realizaciju.

Porodica, njeno kreiranje a kasnije i briga je prioritet društva. CENTAR ZA PORODIČNE USLUGE je kombinacija visokokvalitetnih usluga sa personalizovanom njegom kako bi se pomoglo ljudima svih uzrasta da ostvare svoj puni potencijal. Usluge treba da budu dostupne svim građanima.

Naš sveobuhvatan kontinuitet njege treba da uključuje širok spektar usluga kako bi se najbolje zadovoljile trenutne i promjenljive potrebe širom naše zajednice u Crnoj Gori uključujući ove specijalizovane oblasti usluga:

🎗Zdravstvene usluge i pomoć u kreiranju porodice

🎗Zavisnost i oporavak

🎗Povezivanje u zajednici

🎗Savjetovanje i zdravlje ponašanja

🎗Obrazovanje u ranom djetinjstvu

🎗Porodična podrška i prevencija

🎗Bezbjedno stanovanje sa podrškom

🎗Usluge za žrtve i traume

🎗Razvoj radne snage

🎗Kreiranje zdrave porodice i djece – sterilitet i natalitet

Nacrt Centra za porodične usluge je predat Vladi Crne Gore na razmatranje.

U ovakvim centrima posvećeno osoblje blisko sarađuje sa pojedincima, djecom i porodicama kako bi se pružila izuzetna njega. Naše usluge treba da pomažu ljudima da razviju rješenja i kreiraju puteve za veću samodovoljnost.

Oblasti usluge

Porodična podrška i prevencija

Centar za porodične usluge je jaka i inovativna neprofitna uslužna organizacija posvećena poboljšanju života. Sa uslugama “Centar za porodične usluge” je posvećen podizanju raspoloženja pojedinaca i porodica kroz naš inovativni kontinuitet brige.

Naša višegodišnja istorija aktivnosti uključuje skromne početke sa programima koji su samo zagrebali površinu izazova sa kojima se naša država suočila. Vrijedno su realizovani zdravstveni programi unapređenja usluga liječenja neplodnosti. Danas je naš kontinuitet brige snažan, robustan, zasnovan na dokazima i stalno se mijenja kako bismo zadovoljili potrebe svakog, pojedinca, porodice, djeteta u našoj brizi širom naše države.

Sa profesionalnom posvećenošću visokokvalitetnim uslugama, iskustvom, inovativnošću, balansiramo najbolju praksu i najsavremenije pristupe sa personalizovanom brigom kako bi poboljšali živote onih kojima služimo.

Centar za porodične usluge je snaga za pozitivne promjene u našoj državi. Imamo dokazane rezultate u radu sa stanovnicima širom zemlje, školama, državnim liderima, korporativnim partnerima i pružaocima socijalnih usluga širom zajednice. Kroz širok spektar specijalizovanih usluga, Centar za porodične usluge podržava ljude da pronađu viziju, nadu i snagu za bolji život.

Bilo da je u pitanju dijete koje je spremno za predškolski uzrast, mlada osoba kojoj je potrebna podrška mentora, tinejdžer bez bezbjednog mjesta za dom, porodica koja se suočava sa problemima neplodnosti, zatim sa traumom nasilja u porodici, osoba koja traži pomoć zbog bolesti zavisnosti ili porodica u krizi, naša inicijativa i ponuda stručne pomoći je tu da pomogne. Ovdje smo da liječimo, obrazujemo i štitimo djecu i porodice. Naš cilj je da prekinemo krug siromaštva, nasilja, trauma i zavisnosti i da pomognemo ljudima da prevaziđu prepreke, pronađu utjehu i izgrade temelje za uspješnu budućnost.

Svojim radom poboljšavamo živote.

Otvoreni smo za pitanja [email protected]