Član 14 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju – finansiranje VTO

Član 14 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju – finansiranje VTO

U predlogu Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, član 14 stav 1  glasi:

„19) pravo na liječenje neplodnosti postupcima medicinski potpomognute oplodnje (u daljem tekstu: postupak MPO) imaju bračni, odnosno vanbračni supružnici, odnosno žena koja ne živi u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, i to :

po četiri postupka: bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima i ženi koja ne živi u bračnoj odnosno vanbračoj zajednici, homologne (sa sopstvenim genetskim materijalom) vantjelesne oplodnje (IVF/ISCI), zamrzavanja kvalitetnih embriona na period od po godinu dana, do napunjene 45. godine života žene, i četiri postupka transfera embriona nakon odmrzavanja iz tih ciklusa, do navršene 50. godine života, ako nemaju djece,

po tri postupka bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima homologne (sa sopstvenim genetskim materijalom) vantjelesne oplodnje (IVF/ISCI), zamrzavanja kvalitetnih embriona na period od po godinu dana i tri postupka transfera embriona nakon odmrzavanja, do napunjene 45. godine života žene, ako imaju jedno zdravo dijete,

po dva postupka bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima homologne (sa sopstvenim genetskim materijalom) vantjelesne oplodnje (IVF/ISCI), zamrzavanja kvalitetnih embriona na period od po godinu dana i dva postupka transfera embriona nakon odmrzavanja, do napunjene 45. godine života žene, ako imaju dvoje zdrave djece,

po dva postupka bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima heterologne (sa doniranim genetskim materijalom) vantjelesne oplodnje (IVF/ISCI), zamrzavanja kvalitetnih embriona na period od po godinu dana i dva postupka transfera embriona nakon odmrzavanja, do napunjene 50. godine života žene ako nemaju djece, kao i bračnim, odnosno vanbračnim supružnicima koji se nijesu ostvarili kao roditelji kroz homolognu vantjelesnu oplodnju (IVF/ISCI), do napunjene 45. godine života žene,

osiguranim   licima reproduktivne dobi do 37  godina života, oboljelim od maligne bolesti ili druge teže bolesti čije liječenje zahtijeva primjenu terapija koje će dovesti do neplodnosti, a nemaju djecu, omogućava se prezervacija fertilnosti nekom od adekvatnih metoda za taj pojedinačni slučaj, po preporuci stručnjaka za reproduktivnu medicinu (infertilitet i sterilitet), na predlog Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Crne Gore, na period od pet do deset godina ili duže, u skladu sa medicinskim indikacijama i predlogom Konzilijuma za prezervaciju fertilnosti Kliničkog centra Crne Gore;”.

“20) pravo na jedan postupak liječenja muške neplodnosti metodom “Micro TESE” za sprovođenje postupka MPO;”.

Uskoro detaljnije informacije u Priručniku Fondacije Budi mama