Da li moja država podržava pravo svih da pokušavaju da imaju dijete?

Da li moja država podržava pravo svih da pokušavaju da imaju dijete?

Javno obraćanje državnim institucijama i pitanja:
1.Zasto banka reproduktivnih ćelija nije u drzavnoj ustanovi, Kliničkom Centru Crne Gore?
2. Da li postoje dobrovoljni donori u Crnoj Gori?
3.Gdje se prijavljuju donori?
4.Koju dokumentaciju i saglasnosti potpisuju donori?
5. Ako postoje, koje su to analize koje moraju da urade i gdje?
6. U Zakonu o liječenju neplodnosti ART Ministaratvo zdravlja izdaje Rješenja za obavljanje postupaka prilikom lijecenja neplodnosti ART-om u zdravstvenim ustanovama, zatim ono je nadležno za poslove zdravlja da obrazuje posebnu Komisiju za primjenu postupaka IVF. Komisiju čine predstavnik Ministarstva, stručnjak za medicinsku etiku, po jedan stručnjak iz svake zdravstvene ustanove za primjenu postupaka IVF, po jedan stručnjak iz oblasti psihologije ili psihijatrije, embriologije i genetike, predstavnik Ljekarske komore Crne Gore i predstavnik zaštite ljudskih prava.
Pitanje je gdje se održavaju sastanci ovakve Komisije, ko su učesnici, zašto nijesu dostupne potrebne informacije interesnoj grupi stanovništva, zašto se o pitanjima problema neplodnosti ne raspravlja u Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Odboru za zaštitu ljudskih prava i na kraju pitanje Zasto Zakon o zdravstvenoj zaštiti odredjuje preča prava nad pravima gradjana zagarantovana Ustavom Crne Gore i Zakonom o liječenju neplodnosti ART?
7. Nejasnost zakonskih procedura!
8. Registar podataka o IVF procedurama, gdje je i ako ga nema ko je zadužen za njegovo formiranje?
9. Da li postoji registar donora u Crnoj Gori?
10. Ko obavlja kontrolu procedura IVF, krioprezervacije genetskih polnih ćelija i embriona, kontrolu uslova IVF laboratorija, šta se dešava sa preostalim genetskim materijalom naših sugrađana kada više nemaju pravo na korišćenje besplatnih IVF, zašto se ne mogu izvoziti polne ćelije i embrioni u inostranim klinikama, da li su ikad sprovedene kaznene odredbe Zakona o IVF i još mnoga druga pitanja.
Fondacija I ja imam pravo da budem mama je jedina nacionalna nevladina fondacija koja se zalaže za bolje uslove liječenja neplodnosti i pokretanje izmjene već zastarelog Zakona o IVF iz 2009.god.
Obzirom da nas svakodnevno kontaktiraju hiljade parova i pojedinaca sa ovakvim upitima, smatramo da je bitno odgovoriti na ovakva pitanja a i činjenica je da ne dajemo neprovjerene informacije već samo informacije koje su potkrijepljene tačnim podacima.”

svakodnevno šalje upite svim institucijama, a najvažnije pitanje je!

DA LI DRŽAVA CRNA GORA OMOGUĆAVA JEDNAKA PRAVA SVIH DA SE LIJEČE I PRAVO DA POKUŠAVAJU DA IMAJU DIJETE?

Da li država pokazuje brigu građanima kojima je potrebno liječenje od neplodnosti?