DHEA i IVF

DHEA i IVF

Da li je dodatak dehidroepiandrosteronu nešto što treba razmotriti?
Da li biste trebali uzeti u obzir DHEA? Kako dodatak dehidroepiandrosterona može poboljšati plodnost?
U kojim slučajevima je DHEA korisna? Može li to imati loš uticaj u nekim slučajevima? Kako to funkcioniše i ko od toga može imati koristi?
Na ovo pitanje su odgovorili 4 stručnjaka za plodnost

Odgovor: dr. Med. Marije Arke
Ginekolog, (bivša klinika) medicinski direktor ReproClinic (Fertti International)

DHEA je dodatak koji se može koristiti za vantjelesne oplodnje. To bi se moglo uzeti u obzir za pacijente koji imaju nisku rezervu jajnika i mi ih klasifikujemo kao loše reagovale. Obično se radi o pacijentima koji imaju nizak nivo testosterona.

Postoje neka ispitivanja, a postoje i neki objavljeni dokazi koji kažu da pacijenti koji uzimaju testosteron ili DHEA tokom nekoliko mjeseci pre IVF ciklusa mogu imati koristi od uzimanja ovih ljekova i možda će imati bolji odgovor jajnika. Iako moramo biti svjesni da je DHEA dodatak koji može imati neke štetne efekte, na primjer, može uticati na funkciju jetre.

Stoga ne bih savetovala nijednom pacijentu da ga koristi bez medicinskog nadzora. Uvijek treba da provjerite da li jetra pravilno funkcioniše prije nego što razmislimo o primjeni DHEA.

DHEA i IVF. Da li je dodatak dehidroepiandrosteronu nešto što treba razmotriti?

Odgovor: dr Rut Sančez
Ginekolog, specijalista za plodnost PreGen (UR Vistahermosa)
DHEA, endogeni steroid koji potiče iz retikularne zone nadbubrežnog korteksa i theca ćelije jajnika. To je esencijalni prohormon u folikularnoj steroidogenezi jajnika. DHEA suplementi imaju blagotvorne efekte u stimulaciji jajnika na pacijente sa lošim odgovorom jajnika. Još uvek se spekuliše o njegovom mehanizmu djelovanja. Poznato je da oralna primjena DHEA povećava nivo serumskog nivoa faktora rasta insulina koji bi trebalo da ima pozitivan efekat na razvoj folikula i kvalitet oocita.

Ali na šta mislimo kada govorimo o lošem odgovoru jajnika? Većina studija smatra loš odgovor jajnika prisustvom najmanje 2 od 3 sledeća kriterijuma: pacijenti stariji od 40 godina, broj antralnih folikula niži od 5 ili smanjeni AMH ili nedostatak prethodnog odgovora jajnika. Nedavni pregled, objavljen 2018. godine, obuhvatio je 5 studija koje upoređuju stope trudnoće kod pacijenata na IVF ICSI i kod pacijenata koji su primili DHEA prije stimulacije jajnika. Svi pacijenti su imali loš odgovor jajnika i zadovoljili su najmanje 2 od 3 opisana kriterijuma. Primarni cilj bila je klinička stopa trudnoće po započetom ciklusu. Sekundarni ciljevi su bili: prosječno pronalaženje jajnih ćelija i učestalost pobačaja. DHEA se primenjuje u dozama od 25 mg, 3 puta dnevno – između 6 i 16 nedelja pre IVS ICSI ciklusa. Nalazi ukazuju da je upotreba DHEA povezana sa boljom stopom trudnoće i nižom učestalošću pobačaja, ali bez uticaja na prosječno pronalaženje oocita.
To implicira da bi poboljšana stopa kliničke trudnoće mogla biti posledica poboljšanja kvaliteta oocita. Nalazi o nižoj stopi pobačaja u DHEA grupama daju dodatnu podršku ovome. Da li DHEA poboljšava kvalitet oocita ili receptivnost endometrijuma, tek treba utvrditi – međutim, to bi se moglo prevesti u poboljšanu stopu trudnoće i smanjenu stopu pobačaja.
Upotreba DHEA prije stimulacije jajnika kod žena sa lošim odgovorom jajnika povezana je sa poboljšanjem prognoze, a s obzirom na to da je DHEA lijek koji se dobro podnosi, može biti dobra preporuka koju treba uključiti u liječenje pacijenata sa lošim odgovoom jajnika.
U svakom slučaju, potrebno je još studija koje bi podržale ovu preporuku.

DHEA i IVF. Da li je dodatak dehidroepiandrosteronu nešto što treba razmotriti?

Odgovor: dr Irina Kociubska
Ginekolog, Centar za reprodukciju specijalista za plodnost – Parens Ukrajina
Suplementi dehidroepiandrosterona poboljšavaju ishode vantjelesne oplodnje kod loših jajnika, posebno kod žena sa niskim serumskim koncentracijama DHEA-S. Dodatak DHEA je znatno poboljšao ishode trudnoće kod žena koje pate od prijevremenog starenja jajnika, kao i kod žena starijih od 40 godina čija jajnička rezerva opada kao dio prirodnog procesa starenja.
Dodatak DHEA obično se propisuje 6-8 nedelja prije započinjanja IVF ciklusa za sve žene starije od 40 godina. Takođe, mlađe žene čiji parametri jajničke rezerve, kao što su FSH i AMH, pokazuju da su smanjile jajničnu rezervu.
Svrha suplementacije DHEA je podizanje nivoa androgena u okruženju jajnika na normalan nivo, što je pokazalo da poboljšava broj i kvalitet jajašaca dostupnih za uzimanje.
Prije recepta DHEA, nadgleda se nivo androgena, a zatim se, kada je žena na DHEA, dalje prati. Ako nivo androgena ne dostigne željeni opseg, pacijent ostaje duže na dodavanju DHEA.
Svrha suplementacije DHEA kod hipoandrogenih neplodnih žena je poboljšanje količine i kvaliteta jajašaca. Studije su pokazale da je potrebno uzimanje DHEA dodatka najmanje 6 nedelja prije nego što se mogu uočiti statistički značajna poboljšanja u plodnosti žena. Veća efikasnost se obično postiže između 16-20 nedelja suplementacije DHEA. Ali dužina vremena nije najbolji pokazatelj – bitno je da se nivo androgena žene popeo na približno gornju trećinu normalnog opsega.
Stručnjaci su u početku preporučili da se tretman plodnosti poput vantjelesne oplodnje započne nakon 6-8 nedelja dodavanja DHEA. Dodatak treba nastaviti neprekidno sve dok trudnoća ili dok pacijent ne odluči da prekine pokušaje liječenja upotrebom sopstvenih jajašaca. Prema nedavnim preporukama, vrijeme početka ciklusa vantjelesne oplodnje nakon DHEA ne bi trebalo da se zasniva samo na unaprijed određenom intervalu vremena uz dodatak DHEA, već i na pomenutim poboljšanjima u nivou androgena.
Dodatak DHEA može se započeti u bilo kom trenutku. Folikuli malog rasta zahtijevaju najmanje 6-8 nedelja daljeg sazrijevanja nakon malih faza rasta prije dostizanja takozvane faze zavisne od gonadotropina, gdje konačno postaju odgovorni na ljekove za plodnost i dostupni u vantjelesnim oplodnjama. To je razlog zašto se pred-suplementacija DHEA mora započeti najmanje 6 nedelja prije početka vantjelesnog oplodnjeg ciklusa.
Dodatak DHEA je kontraindikovan kod pacijenata sa istorijom karcinoma osjetljivih na polne hormone, kao što su pacijenti dojke, jajnika, endometrijuma i PCOS. Istraživanje plodnosti DHEA i kliničko iskustvo pokazali su da suplementacija DHEA djeluje tako što podiže nivo androgena u jajnicima na normalan nivo potreban za zdrav razvoj jajnih ćelija i poboljšane rezultate vantjelesne oplodnje. Dodavanje DHEA dodatka za najmanje 6-8 nedelja prije početka vantjelesnog oplodnjeg ciklusa poboljšava kvalitet jaja i rezultira ukupnim boljim ishodima vantjelesne oplodnje.

DHEA i IVF. Da li je dodatak dehidroepiandrosteronu nešto što treba razmotriti?

Odgovor: dr Bogna Sobkievicz
Ginekolog, specijalista za plodnost Salve Medica
DHEA je poznat kao dehidroepiandrosteron (ili prasteron u SAD-u). To je steroidni hormon koji se proizvodi u nadbubrežnim žlijezdama. Ima mnogo funkcija, ali je u programima za plodnost preteča testosterona i estrogena. Koristimo ga kod žena za koje se očekuje da loše reaguju i čija je jajnička rezerva niska. Nije korisno koristiti ga kod normalnih osoba koje reaguju.
DHEA poboljšava broj preuzetih oocita, kvalitet embriona, a time i stopu trudnoće. Postoji novi koncept koji kaže da okruženje jajnika utiče na kvalitet oocita i uspješnost liječenja vantjelesnom oplodnjom. Koristimo 75 mg DHEA dnevno, u 3 doze. Generalno, suplementaciju treba započeti 6, 8 ili 12 nedelja prije početka stimulacije jajnika gonadotropinom. Međutim, kaže se da je 12 nedelja najkraći period tokom kojeg DHEA treba dopunjavati.
Sada imamo nove ESHRE smjernice za stimulaciju jajnika koje kažu da nije korisno koristiti DHEA kod žena koje slabo reaguju. Međutim, znamo da više od jedne trećine centara za plodnost i dalje uspješno koristi ovu vrstu suplementacije za svoje pacijente. Važno je napomenuti da nismo 100% sigurni da li DHEA ima blagotvorni uticaj na vantjelesnu oplodnju ili ne. Ali kako je finansijski dostupan našim pacijentima, koristimo ga za poboljšanje stope uspjeha koliko god možemo.

?Zajedno na putu do beba!?