Donacije

Donacije Fondaciji I ja imam pravo da budem mama

Udruženje pacijenata Fondacija I ja imam pravo da budem mama je neprofitna i nestranačka Fondacija osnovana 04.11.2020. godine koja djeluje na području Crne Gore. Fondaciju čine pacijenti i zainteresovani građani čiji je rad usmjeren na područje edukacije, podrške, uslova liječenja neplodnosti, poboljšanje i izmjena Zakona o liječenju neplodnosti u Crnoj Gori i dr.
U ispunjavanju svojih ciljeva i vizije, Fondacija I ja imam pravo da budem mama, oslanja se na donacije i dobrovoljni rad svojih članova, poštovaoca i svih građana dobre volje.

Donirati Fondaciji možete uplatom na račun kod Hipotekarne banke Crna Gora:

520-41921-24

Doniranjem Fondaciji I ja imam pravo da budem mama u novcu, ostvarujete pravo na poreske olakšice i doprinosite usmjeravanju Crne Gore prema humanijem društvu, društvu više naklonjenom porodici i porodičnim vrijednostima, pravima osoba koji vode bitku protiv neplodnosti i ljudskim pravima. Prije uplate donacije, molimo vas da provjerite Pravilnik o donacijama.

Fondacija I ja imam pravo da budem mama postala je svojim djelovanjem važan sudionik u Crnoj Gori u područjima ostvarivanja prava na adekvatnu pomoć prilikom liječenja ženskog i muškog steriliteta, medicinski potpomognute oplodnje, promocije, edukacije i savjetovanja o procedurama liječenja, edukacije i podrške budućim roditeljima.
U svom se radu Fondacija I ja imam pravo da budem mama, okreće se ranjivim grupama stanovništva (budućim) roditeljima, baveći se osvješćivanjem stručne i šire javnosti o specifičnim potrebama pojedinih ranjivih grupa, zalaganjem za stvaranje okruženja (baveći se specifičnim uslovima) u kojem je moguće ostvariti dostojanstvenu i po mjeri specifičnih potreba kreiranu pomoć i podršku. Sve veći broj projektnih aktivnosti rezultat su spoznaje da Fondacijini programi nisu dostupni svim ranjivim kategorijama koji jedino putem vantjelesne oplodnje i liječenjem neplodnosti mogu doći do zdravog potomstva i roditeljstva, jednako i da je naša odgovornost da umanjimo društvene razlike među roditeljima i onima koji to žele da budu, barem u dijelu naših aktivnosti. Fondacija I ja imam pravo da budem mama, pruža konkretnu pomoć i podršku ranjivim grupama, predlaže i sprovodi promjene putem izmjene važećih zastarelih u tehnologijama i uslugama Zakona, koji dovode do humanijeg okruženja za pojedine ranjive grupe, jača stručnjake za pružanje stručne pomoći u skladu sa potrebama pojedinih ranjivih kategorija koji se bore sa neplodnošću.
Korisnici usluga Fondaacije su budući roditelji – koji se liječe od neplodnosti, te svi zainteresovani za boljitak djece.

Riječ osnivačice Fondacije mr Žana Mihaljević

“Fondacija I ja imam pravo da budem mama, je jedino udruženje pacijenata koje se aktivno bavi zastupanjem prava neplodnih osoba u Crnoj Gori.
U svom radu često se susrijećem sa predrasudama i netačnim informacijama o neplodnosti, kao i o načinima liječenja.
Nadam se da će vremenom takve predrasude nestati, čemu će, ne samo moja, posvećenost, iskustvo i znanje, već svih nas zajedno, pomoći u ostvarenju roditeljstva!
Zajedno na putu do beba!”

Pravila o donacijama

Hvala Vam što ste donacijom odlučili pomoći ljudima u borbi do ostvarenja roditeljstva!
Molimo Vas da se prije uplate donacije upoznate s Modelom finansiranja rada Fondacije I ja imam pravo da budem mama .
Za Vašu donaciju, mi Vam garantujemo:
Da će biti namjenski utrošena u skladu s ciljevima Fondacije.
Da će Vaše ime biti istaknuto na web stranici donatora Fondacije. Ništa osim Vašeg imena, grada i države stanovanja/poslovanja neće biti javno (npr. kućna adresa ili broj telefona, itd). Želite li ostati anonimni, molimo da nas kontaktirate na mail [email protected].
U ime Fondacije I ja imam pravo da budem mama, obvezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših donatora i korisnika usluga. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o donatorima i korisnicima usluga, te po potrebi informišemo ih o načinu njihovog korištenja. Redovno Vam dajemo mogućnost izbora o upotrebi Vaših podataka, uključujući mogućnost odluke želite li ili ne ukloniti Vaše ime s lista koje se koriste za donatorske kampanje.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su isključivo predsjednici i osnivačici Fondacije Žani Mihaljević i članovima Upravnog odbora, kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi članovi Fondacije odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Primijetite li bilo kakvu grešku u Vašoj donaciji (npr. pogrešno ukucan ili naveden iznos), kontaktirajte nas na e-mail [email protected] .Vaše donacije možemo promijeniti i/il otkazati kontaktirate li nas u 30 dana od dana donacije.

Fondacija I ja imam pravo da budem mama ima stroga pravila o prihvatljivosti donacija – važno nam je da naši donatori posluju prema etičkim principima koji su i nama prihvatljivi te su u skladu s Fondacijinim principima i vrijednostima djelovanja. Neprihvatljive donacije, ako ih bude, bit će vraćene Donatoru.

Naši podaci su:

Web: www.imampravodabudemmama.com

Kontakt mail: [email protected]

Adresa: Fondacija I ja imam pravo da budem mama

Ul. Studentska bb. Lamela 3/40,

81.000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: +382 68 045 456

Matični broj: 11068251

Kontakt osoba: Žana Mihaljević