Drugi međunarodni kongres i izložba privatnih bolnica (IPH 2023) IRAN

Drugi međunarodni kongres i izložba privatnih bolnica (IPH 2023) IRAN

Drugi međunarodni kongres i izložba privatnih bolnica (IPH 2023) održala se u Međunarodnom konferencijskom centru IRIB, Teheran, Iran od 16. do 18. jula 2023. Ovo je značajan događaj za zdravstvenu industriju u Iranu i prilika je za prenošenje međunarodnih iskustava, upoznavanje sa novim tehnologijama i razvoj odnosa medicinskih turističkih kompanija.

Kongres okuplja zdravstvene radnike iz cijelog sveta, uključujući bolnice, stručnjake i lidere u zdravstvenoj industriji kako bi podijelili svoja znanja i iskustva. Cilj kongresa je da se stvori platforma za zdravstvene radnike za razmjenu ideja i najboljih praksi u cilju poboljšanja pružanja zdravstvene zaštite i poboljšanja ishoda liječenja pacijenata.

Tokom ovog događaja održavaju se specijalizovani paneli uz prisustvo stručnjaka iz cijelog svijeta, a na edukativnim radionicama se govori o najnovijim dostignućima i saznanjima u oblasti zdravstvene zaštite.

Bolnice i medicinski centri, specijalizovane klinike, medicinska oprema i farmaceutske kompanije, kompanije za usluge medicinskog turizma, startapovi i kompanije zasnovane na znanju su bili ciljna publika ovog događaja koji učestvuje na ovoj izložbi i pratećim događajima.

Zvaničnoj ceremoniji otvaranja IPH 2023 prisustvovali su ministar turizma, zamjenik ministra zdravlja, članovi Komisije za zdravstvo i liječenje Islamske konsultativne skupštine, menadžeri Centra za razvoj zdravstvenog turizma islamskih zemalja (HTDC), ambasadori raznih zemalja, kao i međunarodni i domaći gosti.

Jedan od vrhunaca događaja IPH 2023 je prisustvo „TebMedTourism“, koja je dobro uspostavljena medicinska turistička kompanija u Iranu sa kojom Fondacija Budi mama sarađuje,. nudi sveobuhvatan spektar usluga međunarodnim pacijentima koji traže tretman neplodnosti. Uz pomoć stručnih iranskih ljekara, savremenih potpomognutih reproduktivnih tehnologija i sveobuhvatnih usluga kompanije, TebMedTourism je zaslužio izuzetno mjesto u oblasti liječenja neplodnosti ne samo u regionu već i širom svijeta.

Ova kompanija pruža visokokvalitetno liječenje neplodnosti u vidu prilagođenih paketa prema zahtjevima klijenata, kao i nemedicinske usluge uključujući medicinsku vizu, smještaj i prevodioca kako bi proces liječenja bio što pogodniji za pacijente i njihove porodice.

Tokom zvanične ceremonije IPH 2023, TebMedTourism je ponosno osvojio nagradu „Liderstvo medicinskog turizma u zdravstvenoj industriji u Iranu“. Prisustvo TebMedTourism-a na IPH 2023 i njegovo priznanje kao lidera u medicinskom turizmu je svjedočanstvo posvećenosti kompanije pružanju izuzetnih zdravstvenih usluga pacijentima i njene posvećenosti unapređenju industrije u Iranu.

Pored toga, TebMedTourismhttps://tebmedtourism.com/ je organizovao specijalizovanu panel diskusiju na izložbi IPH kako bi rasvetlio temu „Međunarodno iskustvo u liječenju neplodnosti“. Paneliste između kojih je bila i gospođa Žana Mihaljević, su činili stručnjaci iz Irana i raznih zemalja koji su podelili svoje uvide i iskustva o najnovijim dostignućima u oblasti liječenja neplodnosti. Diskusija je pružila dragocjene informacije učesnicima, što im je omogućilo da bolje razumiju izazove i mogućnosti u vezi sa liječenjem neplodnosti na globalnom nivou.

IPH događaj stvara šansu za ključne igrače u industriji zdravlja i zdravstvenog turizma, uključujući pružaoce usluga i proizvođače koji se odnose na industriju zdravstvene zaštite, da pokažu svoje sposobnosti, uspostave svoj brend i podijele svoju stručnost.

Kongres pokriva širok spektar tema, kao što su uloga digitalnog zdravlja i vještačke inteligencije u zdravstvu, unapređenje kvaliteta i akreditacija, brendiranje i marketing u zdravstvenoj industriji, strategije održivosti, unapređenje kvaliteta i bezbjednosti, zdravstveni standardi SZO, dizajn i infrastruktura zdravstvenih usluga, izgradnja i dizajn bolnica, lanac snabdijevanja i bolnička logistika.

BESPLATNA POMOĆ, DOBRODOŠLI U NAŠ PORODIČNI KUTAK FONDACIJE BUDI
MAMA Adresa : Ulica Studentska bb, lamela 3/40 Podgorica
Kontakt: [email protected]
+38268045456
Zajedno na putu do beba!

#ivfsupport #ivf #ivfjourney #ivfcommunity #ivfpregnancy #healthyfood #healthylifestyle #healthyeating #fertility