Embryo transfer po danima – šta se dešava u dvije nedelje čekanja?

Embryo transfer po danima – šta se dešava u dvije nedelje čekanja?

DAN 1.

Blastocista počinje da se “izliježe” iz svoje opne.

 

DAN 2.

Blastocista nastavlja da se “izliježe” iz svoje opne i počinje da se kači za matericu.

 

DAN 3.

Blastocista se dublje “hvata” za sluzokožu materice (endometrijum), počinje implantacija (usađivanje).

 

DAN 4.

Implantacija se nastavlja.

 

DAN 5.

Implantacija je završena, počinju da se formiraju ćelije od kojih će se formirati placenta i fetus.

 

DAN 6.

Hormon HCG počinje da ulazi u krvotok.

 

DAN 7. i 8.

Fetus se razvija, a HCG nastavlja da raste.

 

DAN 9.

Nivo HCG hormona je sada dovoljno visok da se analizom beta HCG potvrdi trudnoća.