EUROPE IVF naš novi pouzdan prijatelj

EUROPE IVF naš novi pouzdan prijatelj

Novom saradnjom sa klinikom EUROPE IVF u Pragu, vodimo vas na čarobno putovanje do beba!

BESPLATNA POMOĆ !!! na raspolaganju smo 24/7!

Predstavljamo vam Cjenovnik usluga vantjelesne oplodnje u Pragu Klinika EUROPE IVF

IVF tretman sa doniranim jajnim ćelijama

  • Samo svježe jajne ćelije
  • Najbolja moguća šansa za trudnoću
  • Od 6 do 12 zrelih jajnih ćelija
  • Prošireno genetsko testiranje donorkinih jajnih ćelija i spermatozoida
 

Metode / Postupci

Standard Optimal Optimal + All inclusive
Pregled donorke i odabir jajnih ćelija (ginekološki pregled koji uključuje ultrazvuk, genetske testove, serološke testove,preoperativne preglede – krvnu sliku, biohemiju krvi, itd.) ×

×

×

×

Stimulacija donorke uključujući ljekove za stimulaciju jajnika i praćenje ciklusa

×

× ×

×

Prikupljanje jajnih ćelija

×

× × ×
STD za partnera

×

× × ×
ICSI metoda Mikrofertilizacija – ubrizgavanje jednog spermatozoida direktno u citoplazmu jajne ćelije

×

× ×

×

Praćenje rasta embriona u klasičnom inkubatoru ev. preko 48 sati – tzv. produžena kultivacija embriona ev. do stadijuma blastociste (do 120 sati)

×

× ×

×

Vraćanje embriona u matericu – embriotransfer

×

× × ×
EmbryoScope (€ 550) × × ×
Asistirani Hatching (€ 330) × × ×
Microfluidic sperm sorting chips (€ 400) × ×
EmbryoGlue (€ 220) × ×
Vizualizacija deobnog vretena (€ 400) ×

€ 4 890

€ 5 590 € 6 090 € 6 340
Popust za vas – € 180 – € 300 – € 450
Dodatak paketa sa garancijom za 2 blastociste
Garancija za dvije blastociste

×

× × ×
Zamrzavanje sperme (€ 300)

×

× × ×
Vitrifikacija of embryos (min. € 400)

×

× × ×
Program podjele rizika × × ×

€ 5 900

€ 6 900 € 7 300 € 7 550

Svi paketi važe i za donaciju embriona, u ovom slučaju cijena se uvećava za 300 € (troškovi za doniranu spermu).

Uslovi

Paketi sa 2 blastociste garantuju – pretpostavljaju dobar kvalitet sperme prema standardima SZO (normozoospermia). Garancija za dvije blastociste – Ako iz svježeg ciklusa sa doniranim jajnim ćelijama ne ostane nijedan embrion za zamrzavanje i ne dođe do trudnoće (potvrđena srčana radnja), garantujemo transfer zamrznutih embriona sa jajnim ćelijama druge odgovarajuće donorke i zamrznutih spermatozoida vašeg partnera.

Program podjele rizika – treći paket je besplatan za pacijente kod kojih u okviru tri paketa ne dođe do trudnoće (potvrđena srčana

radnja), uz prenos svih odgovarajućih embriona. U takvom slučaju se pacijentima vraća iznos u visini cijene trećeg paketa.

Kod metode ICSI, cijena paketa uključuje 15 jajnih ćelija. Svaka dodatna jajna ćelija košta 60 evra.

Cijena paketa ne uključuje troškove liječenja pacijenata i eventualnog prenosa zamrznutog embriona.

IVF tretman sa sopstvenim jajnim ćelijama

Metode / Postupci Standard Optimal Optimal + All inclusive
Određivanje optimalne procedure stimulacije

× 

× × ×
Analiza sperme

×

× × ×
Prikupljanje jajnih ćelija – punkcija uključuje i opštu anesteziju i postoperativno praćenje

×

× × 

× 

STD za oba partnera

×

× × ×
ICSI metoda – ubrizgavanje jednog spermatozoida direktno u citoplazmu jajne ćelije

× 

× × 

× 

Praćenje rasta embriona u standardnom inkubatoru ev. preko 48 sati – produžena kultivacija embriona ev. do stadijuma blastociste (do 120 sati)

× 

×  ×

× 

Vraćanje embriona u matericu – embriotransfer

×

× × ×
EmbryoScope (€ 550) × × ×
Asistirani Hatching (€ 330) × × ×
Microfluidic sperm sorting chips (€ 400) × ×
EmbryoGlue (€ 220) × ×
Vizualizacija deobnog vretena (€ 400) ×

€ 2 400

€ 3 100 € 3 600 € 3 850
Popust za vas – € 180 – € 300 – € 450

U slučaju vantjelesne oplodnje u okviru prirodnog ciklusa cijena se umanjuje za 900 €, jer isključuje sastavljanje protokola stimulacije i opštu anesteziju.

U slučaju ciklusa sa minimalnom stimulacijom, odnosno “soft protokolom”, cijena programa se umanjuje za 200€.

U slučaju dvostruke stimulacije (dvije uzastopne stimulacije) cijena programa se udvostručuje, međutim u cijenu je već uključena besplatna vitrifikacija odgovarajućih embriona i jedan transfer zamrznutih embriona umjesto dva embriotransfera. Ukoliko program sadrži Asistirani hatching ili Embrioglue, njegova cijena se odbija od cijene programa, jer se primjenjuje samo jednom.

Napomene

Kod metode ICSI, cijena paketa uključuje 15 jajnih ćelija. Svaka dodatna jajna ćelija košta 60 evra.

Laboratorijske metode se mogu birati pojedinačno, pošto su paketi podešeni za najčešće opcije liječenja.

U cijenu paketa nisu uključeni troškovi ljekova za stimulaciju, jer se prepisuju individualno; takođe ne uključuje troškove moguće vitrifikacije embriona.

Laboratorijske metode

EmbryoScope – kontinuirani monitoring embrionalnog razvoja  

550 €

Najnaprednija i trenutno najbolja metoda kultivacije i selekcije embriona
Microfluidic sperm sorting chips

400 €

Nova, brza i učinkovita metoda za odvajanje zdravih i pokretnih spermatozoida za ICSI metode
Vizualizacija diobnog vretena

400 €

Laboratorijski metod osmišljen za odabir optimalnog vremena za oplodnju jajne ćelije
 

Asistirani hatching

 

330 €

Metoda pri kojoj se pravi mali rez u zaštitnoj opni embriona neposredno prije njegovog transfera u matericu koji potpomaže nidaciju (“ugnježđivanje”) embriona u sluzokožu materice
EmbryoGlue

220 €

Pomoćno sredstvo koje potpomaže nidaciju (“ugnježđivanje”) embriona u sluzokožu materice

 Zamrznuta konzervacija i društveno zamrzavanje

Vitrifikacija (brza kriokonzervacija) – 2 slamke

400 €

Najbolji metod kriokonzervacije, embriona ili jajnih ćelija U svakoj slamci su zamrznuta maksimalno 2 embriona(preporučujemo vitrifikaciju svakog embriona pojedinačno) ili 3 jajne ćelije
Svaka dodatna slamka

90 €

Revitrifikacija

300 €

Ponovljena kriokonzervacija
Zamrzavanje (kriokonzervacija) sperme 2 doze

300 €

Uključuje i testove na HIV, hepatitis B i C i sifilis
4 doze

400 €

Uključuje i testove na HIV, hepatitis B i C i sifilis
Zamrzavanje jajnih ćelija  

 

 

1 700€

–  Određivanje optimalne procedure stimulacije

–  Anestezija – totalna

–  Prikupljanje jajnih ćelija

–  Vitrifikacija do 10 jajnih ćelija, 1 godina skladištenja je uključena

–  Ljekovi za stimulaciju jajnika nisu uključeni u cijenu, cijena ovisi od doze ljekova koja se kreće od 600 €

 

1 300€

–  Odmrzavanje jajnih ćelija

–  ICSI

–  Produžena kultivacija

–  Embriotransfer

Skladištenje zamrznitih uzoraka 220 € / godine Embriona, sperme, jajnih ćelija
KET – transfer zamrznutih embriona

735 €

–  Odmrzavanje i kultivacija embriona

–  Transfer svježe odmrznutih embriona

Transfer zamrznutih embriona + Asistirani hatching + EmbryoGlue

1 150 €

–  Odmrzavanje embriona i kultivacija

–  Transfer svježe odmrznutih embriona

Naknada za manipulaciju

200 €

Naknada u slučaju transporta zamrznutog uzorka u drugu kliniku za vantjelesnu oplodnju

Genetska analiza embriona

Laserska trofektodermna biopsija

600 €

Bez ikakvih ograničenja u broju embriona
PGT-A

390 €

Ispitivanje aneuploidije NGS metodom; cijena po embrionu
PGT-SR

480 €

Ispitivanje strukturnih hromozomskih defekata NGS metodom; cijena po embrionu
PGT-M

3 800 €

Testiranje na monogene bolesti, cijena do 5 embriona, svaki dodatni embrion košta 350 €

Napomene

Ćelije za genetsko testiranje se odvajaju za embrione u fazi trofektoderme (stare 5-6 dana) i svi embrioni se zamrzavaju.

Preduslov za genetsko ispitivanje embriona su laboratorijske metode koje nisu uključene u cijenu: Embrioskop i vitrifikacija.

Genetika

 

Panda Infertility

 

600 €

Genetsko testiranje koje će vam pružiti važne informacije o tome da li ste kao par genetski i reproduktivno kompatibilni.

Metod Panda ima smisla samo u slučaju da se testiraju oba partnera. Cijena uključuje testiranje oba partnera.

 

Panda Carrier

 

800 €

Predstavlja proširenu verziju Panda Infertility. Za svakog partnera se ispituje do 110 klinički značajnih gena sa ciljem da se smanji rizik od rođenja djeteta sa teškom naslednom bolešću.

Endometrium metode

ERA

1 000€

Endometrial Receptivity Array – Test endometrijalne prijemčivosti
EMMA

800 €

Metagenomska analiza mikrobioma endometrijuma
ALICE 500 € Analiza infektivnog hroničnog endometritisa
EndomeTRIO: ERA+EMMA+ALICE

1 500 €

3 testa iz jednog uzorka sluzokože materice

Dijagnostika sperme

Analiza sperme (Spermogram)

60 €

Halosperm

100 €

Vantjelesna dijagnostička metoda kojom se mjeri DNA fragmentacija
 

Hiruško prikupljanje spermatozoida iz

testisa/tkiva tetsisa – MESA/TESE

 

1 500 €

–  Totalna anestezija

–  Hiruško prikupljanje sperme

–  Eventualno zamrzavanje sperme ili tkiva košta dodatnih 300€

 

Donacija sperme i embriona

Donirana sperma

300 €

 

900 €

1 doza za ICSI (Intracitoplazmično ubacivanje sprematozoida) tj. Mikrofertilizaciju 3 doze za inseminaciju
 

IVF DE – program sa zamrznutim doniranim embrionima

1x Blastociste

1 700 €

 

2x Blastociste

3 000 €

 

–  2 embriona u fazi blastociste 1. ili 2. stepena kvaliteta

–  Kultivacija embriona u inkubatoru EmbryoScope

–  “Brzo” zamrzavanje embriona – vitrifikacija

 Inseminacija (IUI)

Priprema sperme za inseminaciju

150 €

Inseminacija

300 €

Uvođenje prethodno obrađenog ejakulata u matericu

Konsultacije i pregledi

Uvodna konsultacija – radnim danima

100 €

Konsultacije telefonom ili Skype-om uvodna konzultacija

0 €

Preoperativni pregledi

60 €

Anestezija – totalna

150 €

Embriotransfer

200 €

Ultrazvučni pregled

60 €

COVID Test PCR

60 €

Biopsija endometrijuma

250 €

Dijagnostička histeroskopija

350 €

Biopsija Endometrijuma+Dijagnosticka hysteroskopija

500 €

Citologija

45 €

LBC Citologija

70 €

Kultivacija grlića materice

50 €

Kultivacija ejakulata

50 €

Mycoplasma + ureaplasma

180 €

Chlamydia + Mykoplazma + ureaplazma

250 €

Izvod iz dokumentacije

60 €

Poštanska usluga

individualno

 Uzorci krvi

Seksualno prenosive bolesti – HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis – uzorak iz krvi

100 €

Test na antitela – Sifilis

20 €

AMH – Anti-Müller-Hormon – uzorak iz krvi

70 €

Hormonalni test FSH, LH, Prolaktin, TSH, Krvna grupa + Rh faktor

60 €

FSH test ili LH test ili Prolaktin ili Estradiol ili Progesteron test

svaki 15 €

Endokrinologija (TSH, T4, fT4, fT3, anti-TPO)

60 €

Endokrinologija – TSH

20 €

Endokrinologija – T4 ili fT4 ili fT3

svaki 10 €

Endokrinologija – anti-TPO

25 €

Odredjivanje kariotipa iz krvi

280 €

Trombofilne mutacije

90 €

Avansna plaćanja

U slučaju tretmana sa sopstvenim jajnim ćelijama ili doniranim embrionima depozit iznosi 1.000 EUR, koji se plaća po potvrdi tretmana. Ovaj depozit je nepovratan.

U slučaju tretmana sa doniranim jajnim ćelijama depozit iznosi 2 500 EUR, koji se plaća po potvrdi tretmana. Ovaj depozit je nepovratan.

U slučaju preimplantacionog genetskog testiranja depozit je individualan, na osnovu očekivanog broja

embriona za testiranje.

Uslovi plaćanja

Preostali dio tretmana/programa se plaća najkasnije na dan prikupljanja jajnih ćelija kod pacijentkinje ili donorke.

Dodatne laboratorijske metode se plaćaju na dan embriotransfera. Embriotransfer se vrši tek u trenutku kada su plaćeni svi troškovi liječenja.

Plaćanje se može izvršiti u gotovini – prihvatamo samo evre, ili karticom (Mastercard ili Visa), ili putem

bankovnog transfera na račun Europe IVF:

Banka:                                  Česká spořitelna, a.s.

Adresa:                                Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

Broj računa:                        8414072 / 0800

IBAN:                           CZ18 0800 0000 0000 0841 4072

BIC (SWIFT):                GIBACZPXXXX

Unesite broj fakture u bankovni transfer.

Bankovni transfer traje 3 radna dana. Kreditne kartice mogu imati ograničenje za plaćanja u inostranstvu, prvo se konsultujte sa bankom.

Politika otkazivanja

Generalno, svaki prekid liječenja sa strane pacijenta se procjenjuje pojedinačno, a u isto vrijeme EUROPE IVF ima pravo da dobije nadoknadu nastalih troškova na svojoj strani u vezi sa tretmanom.

EUROPE IVF zadržava pravo da otkaže planirani tretman sa donoranim jajnim ćelijama, u slučaju da se pojave ozbiljni zdravstveni problemi na strani donorke, EUROPE IVF će ponuditi novu odgovarajuću donorku i nastaviti sa tretmanom.

U slučaju da u nekom od programa tretmana sa sopstvenim jajnim ćelijama, faza prikupljanja jajnih ćelija nije dostignuta, cijena programa je 1 000 EUR; u slučaju da se jajne ćelije ne dobiju cijena programa je 1 300 EUR; u slučaju da ne dođe do prenosa ni jednog odgovarajućeg embriona, refundiraćemo vam 200 EUR plus eventualno dodatne laboratorijske metode se refundiraju (cijena metoda u paketu se obračunava na osnovu odnosa pune cijene).

Svjesni smo da je cjenovnik opširan, ali tim Fondacije Budi mama vam stoji na raspolaganju da vas u njega uputi, objasni različite metode i prilagodi tretman koji će vam pomoći da ostvarite svoj san o bebi.

TIM EUROPE IVF

MUDr. Natalia Saveleva, CSc.   Glavni ljekar

Ing. Stanislava Pertoldová Načelnica IVF laboratorije

DOBRODOŠLI U PORODIČNI KUTAK FONDACIJE BUDI MAMA Adresa : Ulica Studentska bb, lamela 3/40 Podgorica

BESPLATNA POMOĆ !!!

Kontakt 📨 [email protected]

📲 +38268045456

Zajedno na putu do beba 👼

https://europeivf.com/sr/

#ivfsupport #ivf #ivfjourney #ivfcommunity #ivfpregnancy #healthyfood #healthylifestyle #healthyeating #fertility