Faktori koji utiču na implantaciju nakon transfera embriona

Faktori koji utiču na implantaciju nakon transfera embriona

Dvonedeljno čekanje je jedno od najizazovnijih perioda liječenja neplodnosti. I mnogo puta, embrioni koji se prenesu u matericu na kraju se ne implantiraju, što izaziva uznemirenost i anksioznost. Predstavićemo šta smo saznali o različitim faktorima koji mogu da utiču na implantaciju embriona.

? Kvalitet jajnih ćelija, sperme i embriona

Kvalitet jajnih ćelija, sperme i embriona su jedan od najvažnijih faktora koji mogu uticati na implantaciju. Kada postoje genetske abnormalnosti u jajima, spermi ili embrionu, manje je vjerovatno da će se one normalno razvijati i implantirati u matericu. Ove promjene genetskih abnormalnosti mogu biti rezultat starosti ili načina života i navika.

? Receptivnost endometrijuma

Receptivnost endometrijuma se javlja 6 dana nakon povećanja progesterona nakon ovulacije i traje oko 2 do 4 dana. Međutim, kod nekih žena, prozor receptivnosti je pomjeren, što se dešava nekoliko dana prije ili posle tog očekivanog perioda. Ako se embrioni implantiraju izvan ženinog prozora za prijemčivost endometrijuma, implantacija se neće desiti.

? Hormoni

Hormonski ili metabolički poremećaji, kao što su nizak nivo progesterona, nekontrolisani dijabetes, bolest štitne žlijezde i varijacije u nivou prolaktina mogu uticati na implantaciju embriona u matericu.

? Anatomske promjene

Promjene u anatomiji materice, prisustvo septuma, polipa endometrijuma, fibroida materice, adhezija, hidrosalpinksa i endometrioze mogu uticati na implantaciju.

? Način života i navike

Nezdrava ishrana, pušenje ili intenzivno vježbanje mogu uticati na implantaciju embriona.

Neuspjela implantacija može biti posledica jednog od ovih faktora, ili može biti multifaktorska – gdje mnogi od njih utiču na implantaciju. Ako ste doživjeli neuspješnu implantaciju nakon transfera embriona, važno je da razgovarate sa svojim ljekarom da vidite šta je to moglo da izazove, da li se mogu uraditi bilo kakvi testovi i koji će biti sledeći koraci u vašem liječenju.

Znate da smo tu sa vama na putu do beba!
Pratite nas ?‍??‍?