Histeroskopijom na putu do bebe

Histeroskopijom na putu do bebe

Vantjelesna oplodnja je najefikasniji vid tretmana infertiliteta, a histeroskopija u tom procesu ima značaj na nekoliko načina- u sklopu pripreme za taj proces, gdje značajno povećava uspješnost, ali i kada preokrene tok i dovede do trudnoće i prije ulaska u proces.
Histeroskopija priprema “teren” za proces vantjelesne oplodnje.

Neuspjeh vantjelesne oplodnje možemo da tumačimo iz ugla dva osnovna faktora – embrionalnog i materičnog. Odnosno, uspjeh vantjelesne oplodnje zavisi od prisustva kvalitetnog embriona bez strukturnih i numeričkih hromozomskih anomalija, uredne materične šupljine bez patološkog sadržaja, kao i od delikatne interakcije embriona i endometrijuma.

Cilj je da se adekvatan embrion u pravo vrijeme usadi u adekvatan endometrijum i dovede do trudnoće, a nastojanja da se oblast reproduktivne medicine stalno unapređuje i put do bebe učini mogućim za što veći broj parova, dovodi nas u tom procesu i do korišćenja prednosti histeroskopije.

Na koji način histeroskopija pomaže u tom procesu?

Kada govorimo o materičnom faktoru, ona omogućava direktnu vizualizaciju materične šupljine i pruža najbolju dijagnostiku i tretman patologije materične šupljine. To je ujedno njena treća prednost jer problem koji se uoči, odmah se i rešava, štedjeći i vrijeme i novac, dva dragocjena resura u tom postupku. Umjesto dvije ili više intervencija imate jednu.
Dobar ultrazvučni nalaz ne znači da je sve u redu.

Pozitivan uticaj histeroskopije najvjerovatnije leži u detekciji i tretmanu prethodno neprepoznate patologije kavuma, olakšavanju procedure embriotransfera, kao i humoralnim i molekularnim promjenama koje nastaju u endometrijumu kao posledica odgovarajuće histeroskopske traume što sve skupa vodi ka uspjehu ciklusa IVF.

Da je tako, potvrđuju i rezultati kliničke prakse. Veliki broj pacijenatkinja koje posle dugog niza godina spontanih pokušaja da ostvare trudnoću, niza neuspjelih postupaka inseminacije i IVF postupaka, suočavaju se sa činjenicom da im niko nikada ne samo nije uradio histeroskopiju, nego nije to čak ni predložio. Nakon histeroskopije i rješavanja patologije materične duplje, paralelno sa prikupljanjem analiza neophodnih za postupak IVF, one ostaju spontano trudne.

U većini situacija benefit histeroskopije je potvrđen brojnim studijama i praksom. Svakako i zbog činjenice da će kod gotovo trećine pacijenata sa HSG ili ultrazvučno urednim nalazom histeroskopija ipak otkriti određeni patološki susptrat čijim rješavanjem proces vantjelesne oplodnje dovede do željenog rezultata.

Pored direktnog mehaničkog efekta, brojni molekularni efekti na endometrijum i kod polipa i kod mioma negativno utiču na implantaciju što listu onih kojima histeroskopija može da pomogne, značajno produžava.

Optimalan tajming operativne histeroskopije je takođe veoma važan. To mora da bude dovoljno blizu proceduri embriotransfera kako bi pozitivan efekat histeroskopije i dalje bio izražen i dovoljno vremenski udaljeno od samog ET, pogotovo u slučajevima operativne histeroskopije, kako mehanička trauma endometrijuma ne bi bila pogubna po šansu za implantaciju.

Skrečing endometrijuma- tokom histeroskopije

U okviru histeroskopije kao standardne procedure radi se i endometrijalni skrečing. Riječ je o namjernoj minimalnoj “traumi” endometrijuma koja se izvodi histeroskopski ili putem biopsione pipele, a sa ciljem povećanja implantacionih potencijala uterusa i posledično veće stope uspjeha ciklusa IVF.

Poseban značaj skrečing ima kod pacijentkinja sa rekurentnim neuspjehom implantacije, što predstavlja situaciju u kojoj implantacija ponavljano ne uspijeva da dostigne stadijum vidljiv vaginalnim ultrazvukom.
Izvor internet genesis.rs
Tim Fondacije