I ja imam pravo da budem mama

I ja imam pravo da budem mama

U Crnoj Gori je približno neplodno do 100 000 ljudi (18%). Parovi koji imaju problem začeća i obraćaju se za pomoć često budu iznenađeni kada im saopšte da je za njih jedina opcija vantjelesna oplodnja. Nažalost, često je indikacija za postupak vantjelesne oplodnje samo zbog godina života. Brojni su parovi koji imaju preko 40 godina i za njih su ostale metode asistirane reprodukcije neprihvatljive. Statistika bilježi da je prije desetak godina na svakih deset žena koje su se liječile od steriliteta dolazio po jedan muškarac. Danas se broj neplodnih muškaraca izjednačio sa brojem žena. Alarmantno za društvo. Vrijeme je za poziv u pomoć.
Borimo se za veće šanse, borimo se za više od tri besplatna pokušaja.

Podržite nas
Zajedno, učinimo to da se desi.

https://www.peticije.online/signatures/pravo_na_vei_broj_besplatnih_vantjelesnih_oplodnja_u_crnoj_gori