Implantacija posle transfera!

Implantacija posle transfera!

Transfer embriona u vantjelesnoj oplodnji sastoji se u prenošenju embriona na dan 3 ili dan 5 u matericu. Prilikom prenosa embriona 3. dana, nastaviće da se razvija unutar materice sve dok ne postane blastocista (5. dan), nakon čega započinje proces implantacije.
Blastocista (5. dan) će se razviti iz zaštitne „ljuske“ koja je okružila embrion tokom njegovog ranog razvoja. Ovo se zove Zona Pellucida. Ta masa izlegnutih ćelija će se, nakon što se oslobodi svoje ljuske, usaditi u sluznicu materice. Implantacija se dešava 1-2 dana nakon prenosa blastociste 5 dana ili 3-4 dana nakon 3 dana prenosa embriona.
Šta je implantacija?
Implantacija je definisana kao proces kojim se embrion vezuje za endometrijsku površinu materice i veže za epitel, a zatim i majčinu cirkulaciju formirajući placentu. Prije započinjanja implantacije, međutim, i embrion i endometrijum treba da krenu u razrađeni proces unakrsnog procesa.
Sa kliničke tačke gledišta, implantacija se smatra uspješnom kada se ultrazvukom dijagnostikuje gestacijska kesica.
Prozor prijemčivosti
Receptivnost endometrijuma je složen proces koji embrionu pruža mogućnost da se veže, ugradi i razvije.
Prozor receptivnosti (prozor implantacije) kod većine žena se dešaca 3–6 dana u fazi sekrecije.
Faze implantacije
Postoje tri faze implantacije:
1. Apozicija: Embrion traži svoj položaj na tkivu endometrijuma i ostaje nepokretan dok je orijentisan, tako da njegova unutrašnja ćelijska masa formira se prema endometrijumu kako bi omogućila pravilno formiranje placente kasnije.
2. Adhezija embriona na materični zid.
3. Invazija placentnih ćelija, uspostavljanje kontakta sa majčinom krvlju. Ovim procesom upravljaju citokini, molekuli koji moduliraju povezanost između embriona i endometrijuma.
Ključne tačke:
• Prolaz receptivnosti se dešava tokom sekretorne faze menstrualnog ciklusa.
• Pravo vrijeme je kada je implantacija moguća.
• Postoje 3 faze implantacije: apozicija, adhezija i invazija.

? Zajedno na putu do beba! ?