Istine o vakcini COVID-19 za pacijentkinje IVF koji žele začeće ili su već trudne

Istine o vakcini COVID-19 za pacijentkinje IVF koji žele začeće ili su već trudne

Istine o vakcini COVID-19 za pacijentkinje IVF koji žele začeće ili su već trudne uključuju:
•Dostupni podaci pokazuju da vakcine protiv COVID-19 ne uzrokuju neplodnost kod žena ili muškaraca. U randomiziranom ispitivanju Pfizer-BioNTech, sličan broj žena je ostvario trudnoću nakon dobijene vakcine kao oni koji su primili placebo.
•Udio proteina spike koronavirusa i sincitin-1 (protein koji posreduje fuzijom ćelija placente)
mali djelovi istog genetskog koda, ali su inače potpuno različiti u strukturi. Vakcina ne izaziva imunološku reakciju protiv placentnog proteina sincitin-1.
•Mišićne ćelije na mjestu ubrizgavanja brzo uzimaju mRNK vakcinu i mRNA se razgrađuje
u ćeliji kada se protein jednom napravi, tako da ne prelazi u placentu.
•Vakcinacija protiv COVID-19 preporučuje se ženama koje planiraju trudnoću ili koje su već
trudne kako bi umanjile rizike za sebe i svoju trudnoću.
Trenutno dostupne vakcine protiv COVID-19 na bazi mRNA kompanije Pfizer-BioNTech i Moderna imaju dokumentovanu sigurnost i efikasnost u velikim randomiziranim kliničkim ispitivanjima, sprečavaju do 95% teških bolesti.
• Poznate i potencijalne koristi ovih vakcina prevazilaze poznatu i potencijalnu štetu od Covid-19 zaraza.
• Uobičajeni neželjeni efekti vakcinacije uključuju bol i otok na mjestu injekcije, groznicu, jezu,
umor i glavobolju. Ovi simptomi mogu potrajati nekoliko dana. Neželjenih efekata može biti i više
značajno nakon druge injekcije.
• Iako varijante COVID-19 pokazuju promjene u proteinima klasova, rani podaci ukazuju na to da mRNK vakcine mogu biti efikasne protiv identifikovanih varijanti COVID-19.
• Postoji kašnjenje između primjene i zaštite vakcine, prostor vremena tokom kojeg se infekcija može
i dalje javljati, pa se tokom tog vremenskog jaza moraju slijediti strategije ublažavanja. Oni koji su bili vakcinisani treba da nastave da se striktno pridržavaju strategija ublažavanja i distance dok uticaj vakcinacije spriječi asimptomatske i blage infekcije. Preuzeto i prevedeno AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE (ASRM) PATIENT MANAGEMENT AND CLINICAL RECOMMENDATIONS DURING THE CORONAVIRUS (COVID-19)18.p1.2021. @americansocietyforreprodmed