IVF – kakva je to procedura?

IVF – kakva je to procedura?

IVF, ili vantjelesna oplodnja, je tehnika koja se koristi za pomoć ženi da zatrudni. To je kada se ženina jajna ćelija u laboratoriji oplođuje spermom.
IVF se koristi za liječenje neplodnosti i nekih genetskih problema.

Šta se dešava tokom IVF procesa?

Tokom IVF-a, jajne ćelije se aspirirqju iz jajnika žene i oplode u laboratoriji spermom koju obezbjeđuje njen partner ili donator.
Jedan ili dva embriona – oplođena jajašca – implantiraju se u ženinu matericu.

Tipične faze u IVF ciklusu:

Prirodni menstrualni ciklus žene se pospješuje svakodnevnim injekcijama.

Žena dobija injekcije hormona plodnosti da stimuliše jajnike tako da proizvodi nekoliko jajnih ćelija, umjesto samo jedne.

Kada jajne ćelije sazrijevaju, sakupljaju se pomoću fine igle, vođene ultrazvukom, uz laganu sedaciju.

Jajne ćelije se oplođuju u laboratoriji spermom koju obezbjeđuje partner ili donator.

Oplođena jaja (embrioni) se uzgajaju u inkubatoru nekoliko dana.

1 ili 2 zdrava embriona se prenose u matericu žene pomoću tanke cjevčice umetnute u vaginu i grlić materice.

Ako se embrion uspješno implantira, žena ostaje trudna. Moraće da sačeka dvije nedelje na test za trudnoću.

Svi preostali zdravi embrioni mogu se zamrznuti i uskladištiti za kasniju upotrebu ako je potrebno.

Žene koje imaju IVF često imaju više od jednog ciklusa.

Postoje mnoge varijacije procedure IVF-a. Na primjer, sperma ili jajne ćelije mogu se uzeti od donatora. U nekim slučajevima, surogat majka takođe može nositi trudnoću.

Šanse za uspjeh sa IVF

U prosjeku, svaki put kada žena ima ciklus vantjelesne oplodnje, ona ima oko 1 od 5 šansi da zatrudni i rodi bebu. Ta šansa je veća za žene mlađe od 35 godina, a manja za starije žene, opadajući sa godinama. Do 45 godine, šanse za uspjeh su manje od 1 od 10.
Nekim ženama je potrebno do 5 ciklusa liječenja da bi bile uspješne, dok druge nikada ne zatrudne.