Izjava o privatnosti podataka

Izjava o privatnosti podataka

Fondacija I ja imam pravo da budem mama veoma ozbiljno shvata privatnost i zaštitu ličnih podataka. Prema važećem Zakonu pod ličnim podacima se podrazumijevaju informacije o pojedincu kog je moguće identifikovati, kao što su ime i prezime, broj telefona, e-mail ili poštanska adresa itd.

Ova izjava o privatnosti ima za cilj da vas informiše šta možemo da uradimo sa ličnim podacima koje dobijemo od vas. Prosleđujući nam svoje lične informacije potvrđujete da prihvatate našu Izjavu o privatnosti podataka i da ste saglasni s njom.

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

Fondacija I ja imam pravo da budem mama prikuplja podatke samo u svrhu administrativne obrade i dalje dobrovoljne komunikacije i saradnje u vezi sa temama kojima se Fondacija bavi.

SIGURNOST LIČNIH PODATAKA

Preduzeli smo stroge fizičke, elektronske i administrativne aktivnosti u domenu bezbjednosti da osiguramo spriječavanje neovlašćenog pristupa ličnim podacima, kao i da sačuvamo njihovu sigurnost i koristimo ih ispravno. Podaci su dostupni samo osnivaču Fondacije za članstvo  i povezanim licima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla ili ispunjenje ugovora.

UPOTREBA LIČNIH PODATAKA

Fondacija I ja imam pravo da budem mama ne zloupotrebljava ili prodaje privatne informacije. Privatni podaci se distribuiraju trećim stranama samo za potrebe i u okviru obavljanja aktivnosti Fondacije, kao i po nalogu pravosudnih organa u slučajevima u kojima to Zakon nalaže.

Fondacija I ja imam pravo da budem mama ne koristi kolačiće (cookies) bez prethodnog obavještenja i bez odobrenja korisnika ne prikuplja lične podatke i IP adrese.

IZMJENE U NAŠOJ POLITICI PRIVATNOSTI

Bilo kakve buduće izmjene u našoj politici privatnosti biće objavljene na našoj stranici. Molimo vas da redovno provjeravate da li je došlo do takvih ažuriranja ili promjena.