Javnost je slabo informisana o problemima neplodnosti

Javnost je slabo informisana o problemima neplodnosti

Javnost je slabo informisana o problemima neplodnosti, uprkos sve većem broju korisnika društvenih mreža i digitalne pismenosti, uprkos sve većoj brzini dostupnosti informacija. Nažalost zbog brojnih predrasuda i držanja u tajnosti problema steriliteta, osobe sa problemom plodnosti jako teško dolaze i do rješenja istih.

Fondacija ima za cilj da edukacijom, kampanjama, predavanjima, diskusijama, prezentacijom slučajeva, obrazovnim metodama i dr., smanji stigmu neznanja o bolesti današnjice.

Biti neplodan nije sramota!

Vantjelesna oplodnja je samo jedan od načina liječenja steriliteta u Crnoj Gori. Podatak da 100.000 stanivnika vodi bitku sa ovom bolešću je zabrinjavajući i alarmantan.

Fondacija radi na problemu da neplodnost ne bude samo podatak na papiru ili dio nekog izvještaja, već je glavni cilj da se aktiviraju kako pacijenti, tako i zakonske procedure iz Zakona o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama (2009.)