Jedinstvena tehnika – podmlađivanje jajnika i materice ubrizgavanjem krvne plazme

Jedinstvena tehnika – podmlađivanje jajnika i materice ubrizgavanjem krvne plazme

Jedna od jedinstvenih tehnika koja pacijentima pruža mogućnost da imaju svoje biološko dijete je podmlađivanje jajnika ubrizgavanjem krvne plazme bogate trombocitima. Injekcije krvne plazme se koriste klinički dugi niz godina u različitim oblastima medicine – traumatologiji, hirurgiji, opekotinama, kozmetologiji, itd. Svrha krvne plazme je da aktivira faktore rasta i matične ćelije u tkivu u kojem se ubrizgavaju. Matične ćelije mogu da se pretvore u bilo koju vrstu ćelija u ljudskom telu, uključujući I jajne ćelije, tako da je plazma bogata trombocitima pravi biološki podsticaj za tu morfološku promenu.
Ko je kvalifikovan za postupak pomlađivanja jajnika?
•Žene sa preranim otkazivanjem jajnika (POF).
•Žene u menopauzi ili perimenopauzi mlađe od 50 godina.
•Neplodne žene, starije od 35 godina, sa niskim rezervama jajnih ćelija i niskim AMH nivoom.
•Žene mlađe od 18 godina, koje imaju nisku rezervu jajnih ćelija i nizak nivo AMH.
Kako se sprovodi procedura podmlađivanja jajnika?
Svaki pacijent koji će pomladiti svoje jajnike treba da se konsultuje sa našim specijalistom za fertilitet kako bi se kvalifikovao za ovu proceduru. Nakon prve konsultacije i prikupljanja osnovnih informacija o pacijentu, izvadi se krv i uradi ultrazvučni pregled, zatim se od pacijenta zatraži da potpiše obrazac za pristanak i onda smo spremni da zakažemo proceduru.
Za sam postupak, prvi korak će biti priprema plazme bogate trombocitima. Izvadićemo oko 20 mililitara krvi, a zatim će ih obraditi u laboratoriji kako bi se izvukao oko 1 mililitar plazme bogate trombocitima. Taj proces će trajati nekoliko sati u laboratoriji. Sama procedura će biti zakazana odmah čim se pripremi krvna plazma. Ljekar će koristiti malu iglu (sličnu igli koju inače koristimo za vraćanje jajnih ćelija) i pod ultrazvučnim nadzorom će ubrizgati krvnu plazmu koji distribuira materijal na velikom području preko jajnika. Postupak se izvodi pod anestezijom. Kod žena koje nemaju periode, postupak se može obaviti u bilo kom trenutku. Kod žena koje imaju period, bilo redovno ili neredovno, najbolje vreme je da se process uradi tokom menstrualnog perioda ili rano u ciklusu (do 10. dana), pre nego što nastane folikul.
Terapija krvnom plazmom je apsolutno sigurna procedura jer se koristi sopstvena krv pacijenta, tako da ne postoji rizik od infekcija ili alergijskih reakcija.
Kako možemo saznati da je procedura podmlađivanja jajnika bila efikasna?
Nakon postupka pomlađivanja jajnika pacijent se prati prilično intenzivno. Pratimo nivoe FSH, LH, E2, AMH kako bismo kontrolisali hormonski profil pacijenta, i izvršili ultrazvučnu procjenu kako bismo kontrolisali rast folikula. Obično vidimo pozitivnu tendenciju (smanjenje nivoa FSH i LH, povećanje AMH) u roku od nekoliko meseci nakon postupka sa krvnom plazmom. Kada se nivoi AMH povećaju i nivoi FSH, LH i E2 smanje, može se smatrati da je to pozitivan znak podmlađivanja jajnika i da je bio efikasan.
Treba imati na umu da bi moglo da traje do 3-6 meseci da se efekat ovog tretmana manifestuje, pošto je za ovu vrstu transformacije tkiva potrebno vrijeme, a situacija svakog pacijenta je drugačija. Čim se potvrdi potencijalni rast folikula, počeli bi sa stimulacijom ljekovima za fertilitet kako bi se povećale šanse za dobijanje zrelih, zdravih jajnih ćelija. Unapređenje postupka podmlađivanja jajnika nudi nadu za obnovljenu plodnost kod žena koje se suočavaju sa srceparajućom realnošću, sa niskim rezervama jajnih ćelija, ili prirodnom ili preuranjenom menopauzom.

?Zajedno na putu do beba!?