Kako otkriti prepreke na putu do bebe?

Kako otkriti prepreke na putu do bebe?

  1. Testovi i dijagnostika:

-genom oba partnera (CGT test)
– genetska analiza sperme (SAT)
– genetski skrining embriona prije embriotransfera, provjeravaju se hromozomi (PGS test)
– genetska dijagnoza mutacije na genima, prije embriotransfera (PGD)
– dijagnoza receptivnosti sluznice materice- endometrijuma, individualni i visokopouzdan test (ERA test)
– otkrivanje mutacija u genima odgovornim za razvoj karcinoma dojke i jajnika (BRCA1 i 2)
– prisustvo bakterijskih patogena koji mogu da budu uzrok endometritisa (EMA)
-NACE neinvazivni prenatalni test, radi se od 10. nedelje trudnoće, služi za otkrivanje poremećaja na hromozomima 13, 18, 21.9 i polnim hromozomima bebe.

Za sve informacije o testovima javite se na telefon Fondacije
☎️ +38268045456 ili u DM?