Iako koncipirana kao nevladina organizacija, Fondacija „Budi mama” obuhvata impozantan opseg poslova koji su, kako objašnjavaju u ovom udruženju, usmjereni na ostvarenje najvećeg bogatstva društva: zdravih porodica i realizacije roditeljstva. Suočeni sa velikim nizom izazova koje pred njih postavlja neplodnost, danas sve prisutniji problem, u Fondaciji su razvili veoma širok spektar dejstava i planova koje je potrebno realizovati na dobrobit društvu. Impozantno djeluje i podatak da iako je Fondacija ustanovljena 2020, zabilježeni su veoma značajni pomaci u poduhvatu pomoći u ostvarenju roditeljstva. Pomoć u realizaciji pregleda aktivnosti ove organizacije srdačno nam je pružila mr Žana Mihaljević, direktorica Fondacije „Budi mama”.

Uz viziju da u Crnoj Goru svaka osoba koja se susreće sa bilo kakvim oblikom neplodnosti dobije svu potrebnu psihološku, emocijalnu i zdravstvenu podršku, Fondacija „Budi mama”, po opisu mr Mihaljević, služi kao putokaz koji vodi kroz sve izbore koji stoje na putu pacijenata do rješenja.

Ova uticajna organizacija bavi se veoma širokim opsegom poslova: obrazovanjem, realizacijom osmišljenih programa, konsultacija, informisanjem i opcijama liječenja neplodnosti. Kontinuirano se bavi studijama istraživanja neplodnosti, pružanjem informacija o svim programima potpomognute oplodnje, (intrauterina inseminacija (IUI), vantjelesna oplodnja (IVF)), donatorstvom, mogućnostima genetskog skrininga i testiranja, surogat majčinstvom, LGBTQ+ opcijama za izgradnju porodice, potpomognutom oplodnjom za singl lica, opcijama  usvajanja djece, savjetovanjem o tome kako donijeti odluke za  život bez djece, pronalaženjem individualnih rješenja za pacijente.

Mr Žana Mihaljević: – Organizacije, grupe i društvene zajednice, još uvijek mogu mnogo da pomognu u podizanju svijesti, jačanju porodice, zaštiti djece i reproduktivnog zdravlja.

U nizu predstojećih aktivnosti mr Mihaljević navodi ideje koje su, kako kaže, polazne tačke za planiranje aktivnosti poboljšanja plodnosti podizanjem svijesti lokalne zajednice:

 • Zalaganje za poštovanje kulture svoje zajednice,
 • Distribucija obrazovnih resursa za roditelje, i buduće roditelje,
 • Uključivanje lokalnih škola,
 • Uključivanje muškaraca i očeva,
 • Težnja da se aktivnosti Fondacije sprovode u lokalnim zajednicama kako bi se promovisala briga o reproduktivnom i seksualnom zdravlju, bezbjednošću djece i osnivanjem zdravih porodica.

Fondacija „Budi mama” inicirala je izmjene u okviru dva crnogorska zakona: Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji i Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Rezultat takvog rada bilo je omogućavanje finansiranja besplatnog postupka i procedura za građane na teret Fonda zdravstva. — Osim toga što smo pokrenuli izmjene sa Ženskim klubom Skupštine Crne Gore i bili prvi kao udruženje u promjenama, bavili smo se i realizacijom programa i ciljeva. Povećali smo broj postupaka oplodnje, pomjerili starosnu granicu žene do 50 godina, omogućili UVOZ/IZVOZ genetskog sopstvenog i doniranog materijala (jajne ćelije, sperma i embrioni), omogućili MICRO TESSE-u proceduru za liječenje muškog steriliteta, zatim osnivanje Centralnog registra podataka, u perspektivi u vremenskom roku od 5 godina, otvaranje Banke reproduktivnog materijala u Crnoj Gori i još mnogo toga — kaže mr Mihaljević.

Djeluju zajedno s korisnicima usluga

Fondacija „Budi mama” osnovana je početkom novembra 2020. godine, a danas je  jedino udruženje u Crnoj Gori koje se aktivno bavi problemima neplodnosti. Uz relativno brzo ostvaren zavidan uticaj na crnogorsku javnost, efekti rada ove organizacije ogledaju se kako u pomjeranju granica u širenju svijesti o plodnosti, reproduktivnom i seksualnom zdravlju, tako i u omogućivanju poboljšanih uslova liječenja neplodnosti. — Mi zajedno djelujemo sa pacijentima, detektujemo njihove potrebe i pronalazimo najbolja rješenja — ističe mr Mihaljević. —Fondacija se — kaže ona — kao udruženje bavi i donacijama i time smo djelovali na lokalnom nivou i finansijski pomagali parove koji su bili prinuđeni da pomoć potraže u inostranstvu. — Fondacija danas broji više od 8.000 učesnika.

– Mi ne odvajamo uloge, već djelujemo zajedno, jer smo u potrebama za formiranjem porodice i dobijanjem djece isti i jednaki – kaže mr Mihaljević.

Ciljevi, zadaci i dejstva

U nizu ostvarenih ciljeva Fondacije danas se izdvajaju:

 • Pokretanje nacionalnog Registra podataka i registra doniranog genetskog materijala i podataka o vantjelesnim oplodnjama;
 • Ukidanje starosne granice za žene (sa dosadašnje 44) i procjena po individualnom reproduktivnom potencijalu, bez ograničenja i diskriminacije;
 • Pokretanje rada Banke reproduktivnih ćelija i embriona kako bi parovi i pojedinci mogli da uz kupljeni donirani materijal ostvare trudnoću (uvoz/izvoz). Omogućavanje mladim ljudima (koji se kasnije žele ostvariti u ulozi roditelja) kao i zamrzavanje ovih ćelija kod osoba koje su zbog bolesti prinuđene da čuvaju genetski materijal;
 • Rješavanje pitanja muškog steriliteta obezbjeđivanjem muškarcima da o trošku Fonda zdravstva Crne Gore mogu da urade MESA, PESA/TESE punkciju/biopsiju, ali i rješavanje liječenja muškog steriliteta;
 • Obezbjeđivanje besplatnih ljekova, injekcija i terapija za žene i muškarce u procesu vantjelesne oplodnje.

Omogućavanje vantjelesne oplodnje o trošku Fonda zdravstva Crne Gore, bez ograničenja u broju pokušaja, bez ograničenja životne dobi žene, kao i vantjelesne oplodnje  doniranim zamrznutim genetskim materijalom (uvoz/izvoz jajnih ćelija, sperme, embriona) za sada je djelimično ostvaren cilj Fondacije „Budi mama”. U nizu aktuelnih projekata izdvajaju se i:

 • Uvođenje minimum 3 (tri) nestimulisana (prva) postupka kao vid liječenja neplodnosti za parove/žene o trošku Fonda zdrastva Crne Gore;
 • Pokretanje Zakona o surogat majčinstvu i pomoć oko stvaranja uslova za njegovu implementaciju;
 • Osnivanje Humanog centra podrške IVF osobama;
 • Omogućavanje bolovanja za održavanje trudnoće koje je u potpunosti plaćeno za period vantjelesne oplodnje od momenta transfera do testiranja betom Hcg (15) dana, slučaj biohemijske trudnoće;
 • Uvođenje i obaveznost novog zdravstvenog servisa „Izabrani urolog” za prevenciju i liječenje muškog steriliteta.
 • Svjesni smo da procesima sazrijevanja, razumijevanja problema liječenja neplodnosti treba vrijeme za njihovu implementaciju i sprovođenje, ali smo strpljivi i uporni jer vjerujemo — kaže mr Mihaljević. Zadovoljstvo u vezi s kvalitetom saradnje sa donosiocima odluka je, kako kažu u „Budi mama”, ogromno i realizacije su uspješne. Komunikacija je, kako kažu, bazirana na nadi u zajedničko osnaženje, a budući da su donosioci odluka takođe i roditelji, prirodno dolazi do podrške društva za doprinos najvećem bogatstvu jedne zemlje, a to su: djeca i zdrave porodice. Mr Mihaljević navodi da je za 2022. planirana realizacija sljedećih aktivnosti:
 • Omogućavanje neograničenog broja pokušaja medicinski potpomognute oplodnje, za prvo dijete o trošku Fonda zdravstva, bez diskriminacije u broju postupaka i starosti lica (žena i muškaraca) u reproduktivnoj dobi;
 • PGD/PGS dijagnostika (preimplantaciona genetska analiza) i neinvazivni prenatalni testovi za detekciju najčešćih hromozomskih anomalija embriona i beba besplatno o računu Fonda zdravstva;
 • Osnivanje Ministarstva za podsticaje rađanja, demografiju, populacione politike i natalitet u Crnoj Gori;
 • Uvođenje predmeta „Reproduktivno zdravlje i zaštita” u školskom obrazovanju, kao izborni predmet radi prevencije i zaštite mladih;
 • Elektroforeza hemoglobina (talasemija i srpatoćelijska anemija) i cistična fibroza (ispitivanje na 99% mutacija u genu) besplatni testovi o računu Fonda zdravstva;
 • Omogućavanje platforme „IVF turizam” u Crnoj Gori.

Savjet budućim roditeljima

Sloboda komunikacije i udruživanja, kako sugerišu iz Fondacije, smatra se korisnim impulsom za budući uspjeh. Uz saradnju sa predstavnicima ostalih medija, takođe, moguće je učiniti značajne promjene. — Na našem sajtu www.imampravodabudemmama.com i društvenim mrežama pod jedinstveni nazivom Fondacija „Budi mama”, nudimo programe potpomognute oplodnje u zemlji i inostranstvu, edukaciju, savjete, priručnike, knjige, popuste, zajednice, forume, otvorenu diskusiju, festivale, donacije, aplikaciju za mlade i brigu o njihovom reproduktivnom i seksualnom zdravlju, povezanost sa svim udruženjima širom Evrope i svijeta.  Dostupni smo 24/7 na broju telefona +38268045456, koji nije još uvijek nacionalni broj za pomoć, ali se nadamo da će u budućem periodu i to biti omogućeno — kaže mr Mihaljević.

Krilatica Fondacije „Budi mama”: Zajedno na putu do beba!

Neplodnost – gorući problem

Neplodnost je, po mr Mihaljević, gorući problem u Crnoj Gori, i stalno je u porastu.

Neplodnost je bolest muškog ili ženskog reproduktivnog sistema definisana nemogućnošću postizanja trudnoće nakon 12 ili više mjeseci redovnog nezaštićenog seksualnog odnosa. Neplodnost pogađa milione ljudi u reproduktivnoj dobi širom svijeta i ima uticaj na njihove porodice i zajednice. Procjene sugerišu da između 48 miliona parova i 186 miliona osoba u svijetu živi s neplodnošću.

U muškom reproduktivnom sistemu, neplodnost je najčešće uzrokovana problemima u izbacivanju sperme, odsustvom ili niskim nivoom sperme, kao i abnormalnim oblikom (morfologijom) i kretanjem (pokretnošću) sperme. U ženskom reproduktivnom sistemu, neplodnost može biti uzrokovana nizom abnormalnosti jajnika, materice, jajovoda i endokrinog sistema, između ostalog.

Neplodnost može biti primarna ili sekundarna. Primarna neplodnost je kada osoba nikada nije zatrudnjela, a sekundarna kada je ostvarena barem jedna prethodna trudnoća. Briga o plodnosti obuhvata prevenciju, dijagnostiku i liječenje neplodnosti. – Jednak i ravnopravan pristup njezi o plodnosti ostaje izazov u većini zemalja; posebno u zemljama sa niskim i srednjim prihodima. Briga o plodnosti rijetko je prioritet u nacionalnim univerzalnim zdravstvenim paketima beneficija – objašnjava mr Mihaljević.

Anita Đurović                                                                                                     https://medicalcg.me/predstavljamo-fondacija-budi-mama/