Misteriozni AMH!

Misteriozni AMH!

AMH je skraćenica od anti-Mullerian hormon, takođe poznatog kao Mullerian-inhibiting hormon (MIH), je glikoproteinski hormon kojeg proizvode folikuli u jajnicima. Folikuli imaju četiri stadijuma razvoja: primordijalni, primarni, preantralni i antralni.

AMH proizvode preantralni i mali antralni folikuli. Antralni folikuli su zreli folikuli jajnika koji drže i njeguju nezrelu jajnu ćeliju koja će kasnije puknuti kroz zid jajnika i putovati kroz jajovod. Kako AMH proizvode folikuli, prirodno je da se nivoi smanjuju sa godinama, dostižući vrlo nizak nivo prije menopauze.

Kako se testira?
AMH test se vrši kroz uzorak krvi. To se može učiniti bilo kada u menstrualnom ciklusu, jer su nivoi stabilni tokom cijelog ciklusa. Normalne vrijednosti se mijenjaju sa godinama.
Za tačnu procjenu, AMH testovi treba da se kombinuju sa brojem antralnih folikula, što je test koji koristi ultrazvuk za brojanje malih folikula u oba jajnika.

Nizak, visok ili nepravilan AMH može biti pokazatelj različitih problema.

Da li je AMH dobra mjera rezerve jajnih ćelija u jajnicima?
Među svim testovima rezerve jajnika, AMH se smatra najranijim i najosjetljivijim testom rezerve jajnika.
Snažno korelira sa brojem folikula, što znači da su visoke vrijednosti povezane sa više folikula, a niske vrijednosti sa manje folikula.
Ima obrnutu korelaciju sa godinama, što znači da kako žene  bivaju starije, vrijednosti AMH smanjuju.
Pouzdano predviđa odgovor jajnika u vantjelesnoj oplodnji, što znači da su visoke vrijednosti povezane sa rizikom od OHSS, a niske vrijednosti vjerovatnoćom lošeg odgovora na ljekove za plodnost.
Predviđa vrijeme početka menopauze, jer se smanjuje sa godinama.

Da li mjeri količinu ili kvalitet?
Iako je dobar prediktor odgovora jajnika na stimulaciju vantjelesnom oplodnjom, AMH je loš prediktor trudnoće.
AMH je takođe loš prediktor trudnoće i živorođenih nakon ART-a, što znači da normalne vrijednosti nisu povezane sa odvođenjem bebe kući.

U nedavnom istraživanju, šanse da zatrudne u bilo kom datom ciklusu nisu se razlikovale kod žena sa niskim i normalnim nivoom AMH.
Ove činjenice su u skladu s tim da je AMH prediktivni marker količine jaja, ali ne i kvaliteta.

Da li je moguć lažni rezultat?
Nivoi AMH bi trebali biti relativno redovni između ciklusa. Ako ste imali različite rezultate između ciklusa, vrijedi razmisliti ako jedan od rezultata nije bio tačan.

Nekoliko studija je pokazalo razlike između laboratorijskih rezultata, povezane sa stabilnošću uzoraka i problemima skladištenja. To znači da vrijeme između uzimanja uzorka krvi i analize može uticati na rezultat. Čini se da duži periodi i topli uzorci utiču na AMH, dajući lažni rezultat. Uzorak zahtijeva pažljivu pripremu i čuvanje.

Šta utiče na nivo AMH?
✔Čini se da stres smanjuje nivo AMH.
✔Hormonski poremećaji i zdravstvena stanja u vezi sa reproduktivnim sistemom takođe mogu uticati na nivo AMH.
✔Vrijednosti AMH će se prirodno smanjivati sa godinama.
✔Žene sa istorijom bolesti jajnika imaju veći rizik od niskog AMH.
✔Nezdrava ishrana zasićena mastima i prerađenom hranom smanjuje AMH.
✔Nedostatak vitamina, posebno vitamina D, smanjuje nivo AMH.
✔Sindrom policističnih jajnika (PCOS) povezan je sa povišenim nivoom AMH.
✔Supresija jajnika povezana sa oralnim kontraceptivnim pilulama ili primjenom agonista GnRH može smanjiti nivo AMH.
✔Kofein, pušenje i pesticidi takođe utiču na nivo AMH.

? Zajedno na putu do beba! ?