Nacionalni registar podataka IVF

Nacionalni registar podataka IVF

1. Broj postupaka potpomognute vantjelesne oplodnje (odvojeno za kategorije IVF, ICSI i broj inseminacija) koji su uradjeni u svim klinikama u proteklom periodu;

2. Broj postupaka IVF koji su obavljeni u svim klinikama na račun Fonda zdrastva, razdvojeno po klinikama;

3. Broj sledećih postupaka za svaku kliniku posebno, u postupcima koje je Fond zdrastva finansirao i za parove/žene koji su sami snosili troškove procesa:
a) koji su završeni živorođenom djecom
b) koji su završili biohemijskom trudnoćom
c) koji su završili negativnim nalazom B-hcg testa
d) urađenih IVF metodom
e) urađenih ICSI metodom
f) ukupan broj uspješno završenih, neprekinutih postupaka;

4. Procenat uspješnosti postupaka potpomognute vantjelesne oplodnje po kategorijama IVF, ICSI i inseminacije;

5. Dostupne statističke podatke i brojeve u vezi sa reproduktivnim zdravljem i neplodnošću.

6. Podaci od doktora specijaliste Urologa o broju muskih pacijenata sa podacima o starosnoj dobi, intervencijama koje su obavljene i statističkim podacima bolesti neplodnosti.

7. Registar doniranog genetskog materijala.

Odgovor o podacima IVF u Crnoj Gori.