Neplodnost – tabu tema? Više NE!

Neplodnost – tabu tema? Više NE!

Hajde da pričamo o tome.
Ciklusi sa doniranim jajnim ćelijama
U određenim situacijama kada je broj ili kvalitet preostalih jajnih ćelija slabiji, najbolji, a ponekad i jedini vid uspješnog lijčenja infertiliteta predstavlja ciklus sa doniranim jajnim ćelijama.
Ovo je danas legitiman, veoma uspješan i bezbjedan vid liječenja za mnoge parove kod kojih su druge terapijske mogućnosti iscrpljene i dalje liječenje klasičnim metodama ne nudi realnu nadu za uspjeh.
Ovaj vid liječenja sve je prisutniji tako da je po poslednjem evropskom izvještaju 2010. godine sprovedeno 25.187 ciklusa sa doniranim jajnim ćelijama i stopom uspjeha od oko 50%.
Sam postupak se izvodi tako što se u određenoj fazi ciklusa (spontanog ili uz upotrebu određenih lekova) uz kontrolu ljekara, ultrazvučnim i drugim relevantnim pregledima, ustanovi odgovarajuće stanje materice za prijem embriona.Po pripremi materice u referntnom centru se dobijaju svježe ili češće odmrznute jajne ćelije zdravih žena donora, po pravilu mlađe životne dobi, i najčešće sličnih karakteristika kao i roditelji.
Potom se donirane jajne ćelije u laboratoriji spajaju sa spermatozoidima supruga ili donora (ukoliko postoji potreba i za doniranjem spermatozoida), i dobijaju embrioni koji se na adekvatan način kao i u klasičnom postupku vantjelesne oplodnje vraćaju u matericu pacijentkinje.
U strogom smislu te riječi genetski materijal djeteta potiče od žene donora, ali pacijentkinja noseći embrion u svom organizmu svakako utiče i na genetiku ploda koji se u njoj razvija i ona mu svakako jeste MAJKA.
Najčešći razlog za cikluse sa doniranim jajnim ćelijama predstavlja životna dob majke, kako žene nakon 44 godine imaju manje od 1% šanse da rode nakon postupaka vantjelesne oplodnje sa sopstvenim ćelijama, dok je uspjeh ciklusa sa doniranim jajnim ćelijama i u ovom dobu preko 50% po ciklusu.
Treba napomenuti da većina članaka u novinama koje ste možda čitali o trudnoćama u kasnijem dobu od navedenog potiče zapravo iz ovakvih ciklusa i smatramo da o ovome treba otvoreno govoriti.
Pored godina nekim ženama je genetski, kao posledica težih bolesti njihovog tretmana ili usled operacije na jajnicima značajno smanjena ovarijalna rezerva i u ranijem životnom dobu, čak i oko 30-te godine života i one svakako mogu biti kandidati za ovaj vid tretmana.
Novi Zakon o potpomognutoj oplodnji u Crnoj Gori predviđa legalizaciju ovog tretmana, iako ova praksa još nije zaživjela u realnosti.
Za sada jedino u inostranstvo se pacijentima iz Crne Gore, koji zahtijevaju ovakav vid tretmana i uz pripremne postupke mogu uputi u provjerene, visokospecijalizovane evropske centre sa dugom tredicijom, kvalitetom i uspjehom u pružanju ovih usluga.
Žana Mihaljević
Boba Aleksic
Katarina Prvulovic
Marina Đurović