Objavljen je Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama u procesu pripreme Godišnjeg programa rada Vlade za 2021. godinu

Objavljen je Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama u procesu pripreme Godišnjeg programa rada Vlade za 2021. godinu

Generalni sekretarijat Vlade je po prvi put objavio poziv za konsultovanje javnosti u pripremi Godišnjeg programa rada Vlade za 2021. godinu.
Poziv je objavljen 22. februara 2021, a zainteresovanoj javnosti je bilo omogućeno da u periodu do 1. marta 2021. dostavi svoje predloge i sugestije u obrascu koji se mogao poslatim putem pošte ili e-mail-a. Pored toga, po prvi put je omogućeno da se predlozi i sugestije mogu dostaviti u online formatu, popunjavanjem online upitnika koji je sadržao ista pitanja kao i obrazac.
– Svi dostavljeni predlozi i sugestije su proslijeđeni nadležnim resornim ministarstvima. Nacrtom Godišnjeg programa rada Vlade za 2021. će biti predviđen značajan broj obaveza u strateškom i normativnom okviru koje jednim dijelom obuhvataju dostavljene predloge i sugestije. Sve informacije dobijene procesom javnih konsultacija predstavljaće koristan input u pripremi finalne verzije Programa rada Vlade za 2021, saopštili su iz Vlade Crne Gore.

Ujedno, istakli su iz Vlade, ovaj proces će biti polazna osnova za razvijanje modela za uključivanje javnosti u pripremu programa rada Vlade na srednjoročnom i godišnjem nivou, uz nastojanje da se obezbjedi puna transparentnost i podstakne saradnja sa zainteresovanim stranama.
Izvor: gov.me

???? ? ???????? ???? ?? ??????? ????????? ?? ??????ć??? ? ???? ???? ????? ? ??????????? ? ???????? ???????.

Predlozi Fondacije I ja imam pravo da budem mama, su pod rednim brojevima 31.32.33.34. i 35. u Izvještaju.