Obuka – Podizanje svijesti o neplodnosti i donaciji polnih ćelija i embriona u Crnoj Gori

Obuka – Podizanje svijesti o neplodnosti i donaciji polnih ćelija i embriona u Crnoj Gori

Opis obuke: Podizanje svijesti o neplodnosti i  donaciji polnih ćelija i embriona u Crnoj Gori

Tip obuke: Basic
Trajanje : 15.03.- 15.04.2021.god.

Inovativni aspekti obuke

1. Razumijevanje neplodnosti
2. Razlike u pristupu efektivnosti tretmana liječenja neplodnosti u Crnoj Gori
3. Neplodnost nije samo ženski problem
4. Socio-demografska dimenzija doniranja polnih ćelija u embriona u Crnoj Gori
5. Obavještenja o debatama o doniranju polnih ćelija i embriona u Crnoj Gori
6. Obavještenja i zakonska legislativa o uvozu i izvozu doniranih polnih ćelija i embriona u Crnoj Gori
7. Rezultati sprovedenih anketa i drugih naučnih istraživanja o neplodnosti i donaciji polnih ćelija i embriona u Crnoj Gori.

Obrazovne metode:

Predavanja (online aktivnosti, webinari kao mjere socijalne distance zbog pandemije virusa Covid-19, dok se ne steknu odgovarajući uslovi za učešće u psiho-socijalnim radionicama);
Diskusije (uključenost specijalista struke);
Prezentacije slučajeva;
Kampanje.

Stvaranje porodice je osnovno ljudsko pravo. Fondacija posjeduje programe obuke ako imate nedoumica oko neplodnosti ili procedura za liječenje. Mnoga pitanja koja uzrokuju neplodnost mogu da se liječe kod vašeg ljekara kao prvi korak u Crnoj Gori. Ako je potreban dodatni tretman, ljekari  vas mogu poslati specijalisti za neplodnost. Dostupne metode za liječenje neplodnosti uključuju:
Potpomognuta reproduktivna tehnologija (ART ili vantjelesna oplodnja)
Hirurgija
Ljekovi
Intrauterina oplodnja (inseminacija).
Mit je da je većina uzroka neplodnosti povezana sa reproduktivnim zdravljem žene.
30% slučajeva su uzrokovane reproduktivnim problemima žena;
30% slučajeva je uzrokovano reproduktivnim problemima kod muškaraca;
30% slučajeva uzrokuju OBOJE muški i ženski problemi;
10% slučajeva neplodnosti je neobjašnjivo.

Studije i rasprave o donaciji polnih ćelija i embriona uglavnom se fokusiraju na pacijente kojima je to potrebno ili na tehničke aspekte postupka uvoza i izvoza donacije.
Studije poput one koju je vodila ESHRE grupa u periodu 2011-2012. kao i nove publikacije ESHRE I ASRM, biće dostupne učesnicima.
Takvi empirijski podaci dopunjavaju oskudno znanje koje već postoji u literaturi kako bi se dobio bolji uvid u doniranje polnih ćelija, embriona.

Cilj ove radionice u Fondaciji je da pruži novo razumijevanje o neplodnosti, smanjenje stigme neznanja, doniranje polnih ćelija, embriona iz perspektive primaoca i donatora. Cilj djelovanja je poboljšati znanje o neplodnosti, iskustvima  i proširiti rasprave o donaciji.

Kao prvi korak, identifikovali smo 7 glavnih tema za diskusiju uvodeći istraživanja o temama Ne vs Da anonimnosti doniranja sperme i rastućeg „tržišta“ doniranja polnih ćelija. Dobrovoljna donacija polnih ćelija i embriona u Crnoj Gori je omogućena ili je samo na pairu? U određenim evropskim zemljama ove dvije teme mogu biti bez pristanka što odražava različite propise i smjernice i podstiče prekograničnu reproduktivnu zaštitu.

Ciljna grupa
Zainteresovana javnost, članovi Fondacije, društveni naučnici i istražitelji (uključujući studente), pravni stručnjaci, kreatori politika koji žele da ažuriraju svoje znanje o sociokulturnoj i etičkoj perspektivi doniranja polnih ćelija, embriona.

Očekivani ishodi obrazovanja

Razmotriti i proširiti rasprave o neplodnosti, rasprave o programima IVF u Crnoj Gori i inostranstvu, zatim proširiti rasprave o anonimnosti nasuprot neanonimnosti kod primalaca/donatora polnih ćelija i embriona u kontekstu prekograničnog doniranja, rasprave o komercijalnim i srodnim etičkim pitanjima i o tome kako se najbolje u praksi nositi s njima.

Završetak obuke: dodjela Certifikata za učešće na internet kursu za podizanje svijesti o neplodnosti u Crnoj Gori od Fondacije I ja imam pravo da budem mama.