Opština Bar u borbi protiv neplodnosti

Opština Bar u borbi protiv neplodnosti

Danas je Opština Bar potpisala sa Fondacijim “Budi mama” Memorandum o saradnji u oblasti liječenja neplodnosti parova i pojedinaca u Crnoj Gori.

Memorandumom su definisane strateške politike o pružanju podrške za borbu protiv neplodnosti, koje će se ostvarivati u 2022., a to su:

1. Obezbjeđenje raznih vidova pomoći parovima kojima je neophodna medicinski potpomognuta oplodnja (IVF).

2. Konsultacije i usmjeravanja parova za liječenje u inostranstvo kod eminentnih doktora sa dugogodišnjim uspješnim iskustvom i najvećim stopama začeća kod parova.

3. Podizanje svijesti javnosti o ovom sve učestalijem problemu u Crnoj Gori i prevazilaženje stigmatizacije i predrasuda na tu temu.

Memorandumom je opredijeljen budžet od 10.000 € za podršku parovima sa teritorije Opštine Bar.

Predsjednik Opštine Bar Dušan Raičević izjavio je da Opština Bar nastavlja politiku podrške parovima kroz ovakve vidove podrške za medicinski potpomognutu oplodnju.

Odgovorna opštinska politika je definisala Bar kao grad koji nije bilježio negativnu stopu prirodnog priraštaja, migracioni saldo je pozitivan, što dokazuje da je Bar grad koji pruža sve uslove i mogućnosti parovima za uspješan život.

ℹ Svi zainteresovani parovi mogu da se prijave Fondaciji za besplatne konsultacije i informacije o mogućnostima IVF (in vitro fertilizacije) u zemlji i inostranstvu putem:

E-maila: [email protected],

Instagram: @fondacijabudimama
Facebook: @FondacijaBudimama

00 382 (0)68 045 456

#fondacijabudimama #ivfMontenegro #neplodnost #mama #beba #momsupport #ivfsisters #ivfmom #ivfstory #ivfstrongertogether #infertilitysisters #rainbowbaby  #ivfsurvivor #fertilityawareness #ivfstrong #ivfspecialist #ivfgotthis #ivficsi #ivfsverige #ivfmeds #ivfcycle #ttclife #fertilitytips #ivfhealth #ivfstruggles