Pet predloga na razmatranje Vladi Crne Gore

Pet predloga na razmatranje Vladi Crne Gore

Fondacija I ja imam pravo da budem mama je uputila 5 predloga za razmatranje Vladi Crne Gore povodom raspisivanja Poziva za konsultovanje javnosti u pripremi Godišnjeg programa rada Vlade za 2021.

Prvi predlog je iz oblasti zdravlja. Smatramo da je potrebno izmijeniti Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, 067/19 od 11.12.2019., u dijelu Člana 16. Stavke 19. Koji ograničava prava ženama na liječenje od neplodnosti asistiranim tehnologijama,vantjelesnoj oplodnji na tri pokušaja, kao i ograničenja u starosti žene do navršenih 44 godine i žene koja nema vise od dvoje djece. Postojeći Zakon treba izmijeniti i ukinuti stavku 19., kako je Ustavom Crne Gore zagarantovano jednako pravo svima na liječenje.

Drugi predlog je vezan za Zakon o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama, koji datira jos iz 2009.god, uz brojne neuspješne pokušaje promjene u međuvremenu. Zakon treba promijeniti u vise članova, prvenstveno jer ne prepoznaje ključne savremene mogućnosti liječenja neplodnosti. U Zakonu nijesu jasno definisane potrebe kolektovanja podataka o bolesti neplodnosti, procedura izvođenja vantjelesnih oplodnji, vrste tehnologija i načina, kao i podataka o živorođenoj djeci iz procesa IVF. Zbog nepostojanja nacionalnog Registra podataka čija je realizacija cilj Fondacije, trpi sami proces i pacijenti. Dosadašnji podaci su trebali biti kolektovani u Ministrastvo zdravlja, koji ne posjeduju iste. U Zakonu nije predviđena i definisana zakonska mogućnost Uvoza a ni Izvoza polnih ćelija, tkiva i embriona ( jajne ćelije, spermatozoida, embriona). Ne poznaje ni obavezno postojanje Banke gentskog materijala u kojoj će se čuvati polne ćelije, embrioni i tkiva, a sve u svrhu planiranja i ostvarivanja porodice kao i podspješivanja nataliteta u Crnoj Gori.

Treći predlog je izrada novog Zakona o surogat majčinstvu.

Četvrti predlog je izrada Strategije za podsticanje rađanja u Crnoj Gori.
Potreba je u stvaranju Savjeta za populacionu politiku, demografsku politiku, demografiju i ostale polulacione politike, ministarstva, kako bi se podigla svijest građana o mogućnostima i realizaciji opšteg cilja, podizanje nataliteta. Suštinski bi sve mjere bile usmjerene na pozitivne podsticaje ka povećanju fertiliteta, odnosno mjera koje se odnose na mlade koji se nijesu ostvarili kao roditelji ili već imaju jedno ili dvoje djece. Ciljevi strategije, demografskih i populacionih politika bi bili u ublažavanju ekonomske cijene podizanja djeteta, usklađivanje rada i roditeljstva, snižavanje psihološke cijene roditeljstva, očuvanje i unaprijeđenje reproduktivnog zdravlja, rješavanje problema neplodnosti, smjernice i pomoć ka zdravom materinstvu, populaciona edukacija, aktiviranje lokalne samouprave i dr.

Peti predlog je uvođenje novog zdravstvenog servisa Izabrani urolog. Obzirom da zdravstveni sistem Crne Gore ima izabranog doktora medicine, ginekologa, pedijatra, stomatologa, potreba je i nužnost uvođenja izabranog urologa za mušku populaciju od 15 godina i više. Uvođenjem ovog servisa dovodi do poboljšanja dijagnostike muške plodnosti.
Pomaže u smanjenju stigme neznanja za neplodnost, omogućena bi bila lakša dostupnost informacijama, obezbijeđena pristupačnost dijagnostike i liječenja u svim domovima zdravlja, lakša prihvatljivost tretmana liječenja, ukazana briga države za nažalost sve veći procenat muške neplodnosti i na kraju bez troškova liječenja na jednakom nivou državnog finansiranja.

Smatramo da Prijedlog Zakona o mediciski potpomognutoj oplodnji, koji je bio utvrđen na sjednici Vlade 27.12.2018. godine. takođe treba mijenjati zbog niza nejasnoća i nepostojanja zakonskih mogućnosti. Pri izmjeni je neophodno uključiti stručnu javnost, civilni sector i jedino udruženje pacijenata u Crnoj Gori Fondaciju I ja imam pravo da budem mama koja se isključivo bavi ovim temama, sa jasno definisanim ciljevima. Bez ljekara koji se bave liječenjem neplodnosti kao i pacijenata u kojem se čuje glas ugorženih grupa postojećim zakonom, ne smije se ući u izradu novog Predloga zakona.

Smatramo da su ovi predlozi za širu javnost jako interesantni, ne samo za ljude koji vode bitku za roditeljstvo, već i za samo povećanje nataliteta, gdje se u 2020.godini bilježi NEGATIVAN PRIRAŠTAJ (živorođenih 7.082 i umrlih 7.278 osoba), stoga se nadamo da ćemo zajednički uticati na promjene, kako bi u Crnoj Gori bilo više djece.

Politike, strategije, već osmišljeni načini podsticaja rađanja su u ciljevima i dejstvima Fondacije I ja imam pravo da budem mama, služe da se unaprijede zdravstvene usluge u Crnoj Gori.

Odgovor je stigao veoma brzo, proslijeđeni su predlozi nadležnim resorima.

Nakon završetka javnih konsultacija će biti pripremljen izvještaj i u njemu će biti navedeni usvojeni i neusvojeni predlozi. I za jedne i za druge će biti data konkretna obrazloženja, s mogućnošću da se predlozi razmotre prilikom pripreme programa rada resora za ovu godinu ili Srednjoročnog programa rada Vlade, koji će se biti donijet za period 2022-2024.

“Izvještaj o sprovedenim konsultacijama će biti objavljen na sajtu Vlade, na portalu e-uprava, a proslijedićemo Vam ga i putem ovog maila kako biste na vrijeme bili informisani o svim Vašim predlozima. Almedina Vukić Martinović
Sector for Coordination of Government Strategies
Secretariat – General of the Government of Montenegro”
Naši ciljevi i dejstva su usmjereni ka poboljšanju uslova za ljude koji žele da se ostvare u najljepšoj ulozi u životu, roditeljstvu!