Potreba pokretanja Registra podataka u Crnoj Gori

Potreba pokretanja Registra podataka u Crnoj Gori

Naš drugi cilj po prioritetu je pokretanje nacionalnog Registra podataka i registra doniranog genetskog materijala sa podacima o vantjelesnim oplodnjama.
??????????????
Potreba pokretanja Registra podataka je urgentna, jer kao društvo nijesmo u mogućnosti da izložimo jasno podatke sa kojim bolestima se surijećemo u borbi protiv neplodnosti, koje procedure najviše koriste gradjani Crne Gore, kolika je uspješnost VTO procedura u Crnoj Gori, koliko je živorođenih beba, koliko je neuspješnih VTO…itd. ??⚗??

Svaki podatak je veoma važan u prepoznavanju problema i bolesti, kako bi smo unaprijedili procese i omogućili gradjanima koji ionako vode tesku bitku sa neplodnošću, olakšali im put do zdravog potomstva.
??????????????

Naša vizija je da svaki par/žena u Crnoj Gori koji se susrijeću sa bilo kakvim oblikom stetiliteta, dobiju svu potrebnu emocionalnu, psihološku, materijalnu i nadasve zdravstvenu podršku!
??????????????

Podaci za 10 mjeseci u 2020.godini o realizovanim vantjelesnim oplodnjama su 343 postupka i 652.747,57€ utrošenih finansijskih sredstava na teret Fonda zdravstva Crne Gore. Ako računamo prosjek uspješnosti VTO koji je 30% najveća uspješnost VTO u zemljama daleko ispred nas u stručnosti i kvalitetu, trebamo biti svjesni da je problem urgentan za rješavanje.