Priznati pravo na pokušaj rađanja djeteta kao univerzalno pravo širom EU

Priznati pravo na pokušaj rađanja djeteta kao univerzalno pravo širom EU

1. Priznati pravo na pokušaj rađanja djeteta kao univerzalno pravo širom EU
2. Obezbijediti jednak, pošten i siguran pristup tretmanima plodnosti
3. Obezbijediti javno finansiranje svih linija tretmana plodnosti
4. Angažovati javni sektor u pružanje boljih informacija o plodnosti i neplodnosti.
5. Sprovesti komunikacione kampanje za uklanjanje stigme povezane sa neplodnošću. @i.ja.imam.pravo.da.budem.mama @zana.mihaljevic @aleksicboba @prvulovickatarina @europe_ivf