R2P Rezolucija o poboljšanoj plodnosti

R2P Rezolucija o poboljšanoj plodnosti

REZOLUCIJA o poboljšanoj plodnosti R2P Pristup zasnovan na ljudskim pravima ovom Rezolucijom se može definisati kao konceptualni i analitički okvir koji integriše ljudska prava, norme, standarde i principe za poboljšanu plodnost i sav razvojni rad.

Pristup razvojnoj saradnji i programiranju Rezolucije zasnovan je na ljudskim pravima i uključuje:

1. Sve programe razvojne saradnje, politike i tehničke pomoći treba da doprinesu realizaciji ljudskih prava kako je utvrđeno u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i drugim međunarodnim ljudskim pravima i
instrumentima, zatim, oslanja se na Rezoluciju o pravima na seksualno i reproduktivno zdravlje žena u Evropi i ostalim legislativnim normama.
2. Standarde ljudskih prava sadržane u
principima koji proizilaze iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i
drugi međunarodni instrumenti za ljudska prava, koji vode svu razvojnu saradnju i programiranje u svim sektorima i to u svim fazama programiranja procesa.
3. Razvojna saradnja doprinosi
razvoju kapaciteta „nosilaca dužnosti“ da ispune svoje obaveze i „nosilaca prava“ da traže svoje prava.
Pored toga, Fondacija i tim uključuju ključne elemene kulturne osjetljivosti i
rodnu odgovornost u okviru svog razumijevanja za programiranje.

U R2P do programiranja, svi razvojni
napori postižu poželjan ishod kroz
legitiman proces. U R2P do razvoja, standardi ljudskih prava definišu
poželjan ishod, a principi ljudskih prava obezbjeđuju legitimnost procesa.
U tom smislu R2P nudi objektivne kriterijume u definisanju ciljeva i sredstava razvojnih napora.R2P se zasniva na listi osnovnih ljudskih
principa i prava koje treba da se razvijaju u Crnoj Gori.
U Fondaciji smatramo da smo postignutom dobrom zakonskom legislativom stekli uslove za naciju koja je od značaja za razvojne inicijative.

Principi koji čine osnovnu osnovu R2P su:
• Univerzalnost, neotuđivost i nedjeljivost ljudskih prava;
• Međuzavisnost i međusobna povezanost;
• Jednakost i nediskriminacija;
• Učešće i inkluzija; i
• Odgovornost i vladavina prava.

USKORO VIŠE O SADRŽAJU REZOLUCIJE
#ivfMontenegro #ivfproces #rezolucija #najboljaodluka #mojputdobebe #pravonarađanje