Sastanak sa Potpredsjednicom Skupštine Crne Gore dr Brankom Bošnjak

Sastanak sa Potpredsjednicom Skupštine Crne Gore dr Brankom Bošnjak

Potpredsjednica Skupštine Crne Gore, dr Branka Bošnjak, danas se sastala sa predstavnicom Fondacije „I ja imam pravo da budem mama“, mr Žanom Mihaljević.
Potpredsjednica Skupštine izrazila je punu spremnost za saradnju u cilju ostvarivanje humanih i po društvo korisnih ideja koje ova Fondacija ima namjeru da realizuje, posebno u dijelu izmjena zakonodavnog okvira, koji će unaprijediti položaj ove ranjive kategorije društva.
Potpredsjednica Bošnjak poručila je da će se kao javna ličnost, sa pozicije potpredsjednice Skupštine, založiti za zajednički rad na uklanjanju tradicionalnih barijera i predrasuda vezanih za ovu problematiku.
Predstavnica Fondacije je potpredsjednicu Bošnjak upoznala sa problemima i izazovima sa kojima se suočava kategorija žena koje imaju problem da se ostvare kao majke, ali i iznijela čitav niz ideja čijom bi se realizacijom unaprijedio njihov status i podigla svijest o ovom problemu.
Prema riječima predstavnice ove NVO, peticija koju je organizacija pokrenula, a tiče se navedene ciljne grupe naišla je na veliki odziv, što im je dalo podstrek da intenzivnije i vidljivije nastave sa svojim aktivnostima, razbijajući predrasude o neplodnosti, posebno kod muškaraca, kao tabu temi o kojoj se ne priča. Posebnu snagu im daje to što se radi o Fondaciji koja kao članica mreže Fertility Europe ima međunarodnu podršku, te će svoje ideje imati prilike da predstave i na narednom samitu u Briselu.
Sagovornice su se načelno saglasile oko niza aktivnosti, koje bi u budućnosti zajednički mogle realizovati, za dobrobit cjelokupnog crnogorskog društva.