Šta donosi budućnost IVF-a?

Šta donosi budućnost IVF-a?

Doktori širom svijeta su svjesni da su problemi neplodnosti i insuficijencije jajnika koji se danas istražuju nekada zvučali kao naučna fantastika prije 20 ili čak 10 godina. Zbog toga naučna zajednica treba da bude vrlo oprezna u pogledu toga kuda ide svojim radom i, šta više, mora da uzme u obzir šta je to što pokreće napredak u asistiranim reproduktivnim tehnologijama. Iako savršeno shvataju da u ART postoje ekstremni idiopatski slučajevi (koji nemaju drugu alternativu), oni moraju da priznaju biološku debatu i eksperimentalne faze sa kojima se suočavaju neke od novih tehnika. Jedini način da se pacijenti osjećaju sigurno je da napreduju sa odgovarajućim metodologijama istraživanja i obezbijede podatke randomiziranog kontrolnog ispitivanja prije moguće primjene bilo koje od današnjih tehnika kod velikog broja ljudi koji imaju bolest neplodnosti.
U Crnoj Gori NE POSTOJE OSNOVNI PODACI O VANTJELESNIM OPLODNJAMA, O ŽIVOROĐENIM BEBAMA IZ IVF-a, NE POSTOJI REGISTAR PODATAKA BOLESTI NI TRETMANA LIJEČENJA, NAŽALOST NE POSTOJE NI ISTRAŽIVANJA!
Zajedno možemo da utičemo da se se uslovi liječenja unaprijede i dovedu do većeg uspjeha IVF-a u Crnoj Gori.

?Zajedno na putu do beba!?