Starosna granica za žene koje se podvrgavaju IVF tretmanu u Grčkoj produžena je na 52 godine

Starosna granica za žene koje se podvrgavaju IVF tretmanu u Grčkoj produžena je na 52 godine

 

✔Starosna granica za žene koje se podvrgavaju IVF tretmanu u Grčkoj produžena je na 52 godine.

 

✔Odluku je donijelo Ministarstvo zdravlja, na preporuku Nacionalnog tijela za medicinski potpomognutu reprodukciju, jer je pandemija odložila liječenje hiljada parova.

 

✔Ova odluka daje priliku mnogim parovima i ženama da završe svoje tretmane.

 

✔Ova odluka stupila je na snagu nakon odobrenja parlamenta i njegovog zvaničnog objavljivanja u glasniku Grčke Vlade.

 

✔Produžena starosna granica značajno će pomoći onima koji su odložili svoje tretmane i planove zbog ograničenja uzrokovanih pandemijom.

 

✔Očekuje se da će parovi i žene iz inostranstva, takode i naši parovi iz Crne Gore imati najviše koristi jer će sada imati potrebno vrijeme i mogucnost da nastave sa liječenjem uprkos različitim ograničenjima i uslovima putovanja u vrijeme pandemije.

 

Izvor: embryolab.eu

? Zajedno na putu do beba!