SVE O VANTELESNOJ OPLODNJI: KAKO TAJ PROCES IZGLEDA

SVE O VANTELESNOJ OPLODNJI: KAKO TAJ PROCES IZGLEDA

Vantelesna oplodnja- korak po korak – specijalista ginekologije i akušerstva dr Nebojša Čejović govori na @rtvbudva.me

Postupku vantjelesne oplodnje se pristupa nakon obavljene detaljne dijagnostike i sprovedene odgovarajuće terapije. To može značiti korekcije poremećaja rada štitne žlijezde, insulinske rezistencije, gojaznosti i slično, a uz tajmiranje menstrualnog ciklusa od kojeg se započinje postupak.

✴To je faza pripreme pacijentkinje.

Nakon nje slijedi✴ faza stimulacije ovulacije. Podrazumijeva započinjanje davanja hormonskih preparata koji izazivaju rast folikula u jajnicima. Oni mogu biti u vidu tableta ili injekcija, mogu se ordinirati u vidu dugih ili kratkih protokola, odnosno davati duži ili kraći period.

Efekat davanja, kako folikuli rastu, prati se ultrazvučno, nekoliko puta u toku postupka stimulacije, što zavisi od odgovora jajnika na stimulaciju. Kada folikuli dostignu odgovarajuću veličinu, uz provjeru određenih hormona, administrira se takozvani “okidač ovulacije“-✴ „stop injekcija“ koja označava završetak stimulacije i planiranje ✴aspiracije, vađenja janjih ćelija iz poraslih folikula.

Samoj aspiraciji prethodi određena priprema koja podrazumijeva uzimanje antibiotika, pražnjenje crijeva i izvodi se u opštoj intravenskoj anesteziji. Na dan aspiracije partner daje uzorak sperme, vrši se✴ oplođenje dobijenih jajnih ćelija u embriološkoj labolatoriji, te embriolozi dalje prate rast i razvoj embriona.
Posmatrajući brzinu i način dijeljenja ćelija, embriolozi lakše i precizno vrše odabir kvalitetnijih embriona koji imaju najveći potencijal za usađivanje u unutrašnost materice.

Nakon razvoja embriona uz malu „pomoć“ vrsnih embriologa slijedi ✴embriotransfer tj. vraćanje embriona u matericu. Radi se 3. odnosno 5. dana (ako su embrioni u stadijumu blastociste) nakon aspiracije.
– Time je sam postupak vantjelesne oplodnje završen.

✴Trajanje postupka je oko 2 nedelje kod kratkih protokola, a  3-4 nedelje kod dugih protokola kod kojih je duža zapravo faza pripreme. Pacijentkinja nastavlja sa ordiniranom terapijom i radi test na trudnoću nakon 8-14 dana od embriotransfera.

Video možete pogledati na YOUTUBE Kanalu Fondacije