Svetska Zdrastvena Organizacija je neplodnost prepoznala kao sveobuhvatan zdrastveni problem

Svetska Zdrastvena Organizacija je neplodnost prepoznala kao sveobuhvatan zdrastveni problem

Svetska Zdrastvena Organizacija je neplodnost prepoznala kao sveobuhvatan zdrastveni problem. U tom smislu kao prva Fondacija I ja imam pravo da budem Mamakoja se bavi problemima neplodnosti, želimo da Zdrastveni sistem Crne Gore pruža kontinuiranu psihološku podršku svima kojima je ona potrebna.