Tandem IVF sa sopstvenim i doniranim jajnim ćelijama Link4Med

Tandem IVF sa sopstvenim i doniranim jajnim ćelijama Link4Med

2 programa u 1 – kako da probate još jedan IVF sa svojim jajnim ćelijama

Potpuno je očekivano i normalno da želite da pokušate sve što je u vašoj mogućnosti da dobijete dijete sa svojim jajnim ćelijama. Sasvim razumijemo tu potrebu i srećemo je kod većine parova koji nam se obraćaju za pomoć – Link4Med. Ipak, često je slučaj da su za vama nekoliko neuspjelih IVF pokušaja, a pred vama godine života koje su već veoma granične za uspjeh vantjelesne sa svojim genetskim materijalom. AMH je sve niži, a FSH vam je sve viši.

Zbog toga što su ljekari osjetili ovu potrebu kod većine parova koji im se obraćaju, osmislili su rješenje u kojem iako imate smanjenu, ali ne i potpuno iscrpljenu rezervu jajnih ćelija, možete na bezbjedan način da pokušate još jednom sa svojim jajnim ćelijama, istovremeno pripremajući donora jajnih ćelija kao rezervni plan.

Šta je Tandem IVF ciklus?

Ovaj 2 u 1 program je stekao veliku popularnost u poslednjih nekoliko godina među vama, jer vam Tandem IVF ciklus pruža šansu da još jednom pokušate da ostvarite trudnoću korišćenjem vlastitih jajnih ćelija, dok jajašca donora imate kao rezervni plan ako se ne dobiju vaše jajne ćelije ili ne budu dovoljno kvalitetne. Na ovaj način, imate dva tretmana u jednom, koji maksimizira vaše šanse za uspeh IVF-a i smanjuje troškove liječenja na minimum.

Jedna od glavnih prednosti Tandem ciklusa je ta što vam omogućava da primite nižu dozu lijeka u poređenju sa standardnim IVF ciklusom. To je zato što ćete na kraju IVF programa već imati određeni broj donorskih jajnih ćelija, i umjesto da pokušavate da po svaku cijenu povećate broj jajnih ćelija dobijenih u sopstvenom ciklusu, na ovaj način se fokusirate na dobijanje samo nekoliko jajnih ćelija koje vam potencijalno mogu dati održivu trudnoću.

Veća doza lijeka ne mora nužno da znači veći broj jajnih ćelija. Zapravo, postoji dosta dokaza da veće doze stimulacije mogu smanjiti kvalitet jajašaca, posebno kod žena sa slabom reakcijom na stimulaciju. U standardnim ciklusima IVF-a može se smatrati rizičnim da stimulacijom ciljate da žena proizvede samo nekoliko jajnih ćelija tako što ćete držati minimalne doze ljekova, ali u Tandem ciklusu, to je rizik koji je vrijedan preuzimanja. Niže doze ljekova, uz smanjeni broj dobijenih jajnih ćelija, mogu poboljšati kvalitet i to bi, samo po sebi, moglo da poboljša vaše šanse za uspjeh sa vašim jajnim ćelijema.

 

Na kraju ciklusa IVF-a, vi možete da odaberete koju kombinaciju embriona želite da koristite za embrio transfer: embrione kreirane sa donorskim ili sopstvenim jajnim ćelijama. Ovaj program vam takođe omogućava da prvo radite transfer sa embrionom kreiranim od sopstvenih jajnih ćelija i zamrznete embrione kreirane od jajnih ćelija donora za budući ciklus bez suočavanja sa troškovima dva odvojena ciklusa.

Za koga je ovaj program?

Tandem IVF ciklus možete da koristite iako imate smanjenu rezervu jajnika ili ako ne reagujete na liječenje IVF-om na optimalan način. Alternativno, ovo može biti rješenje i za vas koje imate neuspjele pokušaje IVF sa sopstvenim jajnim ćelijama koji se ponavljaju.

Kako izgleda priprema za ovaj program?

Pripema za Tandem program izgleda isto kao i za program IVF jer ćete proći stimulaciju jajnika i vađenje vaših jajnih ćelija. Program i jednako traje kao IVF program jer se odmrzavanje doniranih jajnih ćelija koje će se takođe koristiti u programu tempira istovremeno kada i vađenje vaših jajnih ćelija. U odvojenim Petrijevim posudama će se oploditi vaše jajne ćelije i jajne ćelije donorke sa spermom vašeg partnera. Nakon oplodnje, uzimajući u obzir kvalitet svih kreiranih embriona, vi kao budući roditelji ćete, na preporuku embriologa i ljekara donijeti odluku koji će se embrioni transferisati.

Ukoliko su embrioni kreirani od vašeg genetskog materijala kvalitetni, preostali embrioni koji će biti kreirani od donorskih jajnih ćelija i sperme partnera mogu biti zamrznuti. Ukoliko su embrioni kreirani od vašeg genetskog materijala lošeg kvaliteta, embriolog će vam savjetovati da prebacite embrione od donorkog materijala, i u tom slučaju, šanse za uspješan postupak su vam od 75-80%.

Uključeno u cijenu:

 • Individualno planiranje tretmana za svakog pacijenta.
 • Praćenje ovarijske stimulacije.
 • Hormonsko praćenje aktivnosti jajnika.
 • Priprema zadebljanja endometrijuma.
 • Zagrijevanje jajnih ćelija od vitrifikovanog donora – ako je potrebno (u slučaju korišćenja zamrznutih jajnih ćelija).
 • Ili stimulacija donora i postupak sakupljanja jajnih ćelija – ako je potrebno (u slučaju korišćenja svježih jajnih ćelija).
 • Opšta anestezija za donora – ako je potrebno.
 • Postupak sakupljanja jajnih ćelija pacijenta.
 • Opšta anestezija za pacijenta.
 • Analiza sperme i priprema sperme.
 • Intracitoplazmatska injekcija sperme (ICSI) – ako je potrebno.
 • Kultura embriona pacijenta i donora u odvojenim posudama za kulturu.
 • Kompenzacija za donora jajnih ćelija.
 • Transfer embriona.
 • Krioprezervacija embriona.
 • Skladištenje embriona na jednu godinu.
 • Pomoć sa hotelskim i putnim aranžmanima.
 • Detaljan izvještaj o embriološkom razvoju i fotografija prenesenih embriona.
 • Podrška pacijentu tokom i nakon programa tretmana.

Procenat uspješnosti

63-70%

Procenat uspješnosti
* Stope kliničkih trudnoća zavise od starosti i jajne rezerve, pacijentovog individualnog odgovora na tretman i genetiku

CIJENA:
6.000-7.000 EUR

(u zavisnosti od bolnice)

zamrzavanje embriona + 1 godina čuvanja je 500 EUR

 

Preuzeto Link4Med https://www.link4med.com/sr/tandem-ivf-sa-sopstvenim-i-doniranim-jajnim-celijama/https://www.link4med.com/sr/tandem-ivf-sa-sopstvenim-i-doniranim-jajnim-celijama/