Terapija autolognim matičnim ćelijama (BMAC) 

surogat

Terapija autolognim matičnim ćelijama (BMAC) 

Matične ćelije se mogu, uz određeni biološki poticaj, pretvoriti u bilo koji tip ćelija u ljudskom tijelu. Autologne matične ćelije su dobijene iz samih tijela pacijenata. Cilj je da se stvore nove ili podstaknu postojeće nediferencirane gonadne matične ćelije, da se razviju u nove jajne ćelije, sperme i ćelije koje proizvode hormone.

Terapija autolognim faktorima rasta (PRP)

Faktori rasta su neophodni posrednici u gonadnim kontrolnim mehanizmima. Ovi faktori rasta se dobijaju iz krvi pacijenta i koriste se za tretiranje tkiva gonade. Djeluju tako što kontrolišu stvaranje i rast jajnih ćelija i okolnih ćelija koje su odgovorne za proizvodnju hormona.

Mi znamo gdje !

Više informacija možete dobiti kontaktom na mail [email protected]