Terapija zamjenom mitohondrija (MRT)

Terapija zamjenom mitohondrija (MRT)

Poznato je da su za postizanje oplodnje i razvoja potrebne ogromne količine energije. A ovo proizvode mitohondrije jajnih ćelija. Postoji dokazana povezanost između mitohondrijske DNK i lošeg kvaliteta oocita i rezerve jajnika. Specijalisti za neplodnost naglašavaju da se embrionalni razvoj do 5. dana u velikoj mjeri oslanja na energiju mitohondrija, a napredovanje starosti odgovara smanjenju funkcionalnosti i broja mitohondrija jajnih ćelija. Zbog toga je naučna zajednica započela analizu da li bi zamijenila mitohondrije starijeg oocita mitohondrijima iz mlađeg oocita i poboljšala funkciju oocita. Postoje razne tehnike izvođenja postupka koji se trenutno koriste, poput heterolognog / autolognog zarodnog mjehurića i prenosa vretena ili pronukleara. Ovo poslednje odnosi se na premještanje nuklearne DNK iz oocita pacijentkinje pravo u citoplazmu oocita davaoca – nakon uklanjanja nuklearne DNK iz oba oocita. Kao rezultat, donatorskom jajetu ostaje nuklearna DNK od majke i DNK od donora.
Nažalost, još uvijek nedostaju čvrsti ili čak adekvatni podaci koji ukazuju na sigurnost i efikasnost metode. Evropsko društvo za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) preporučuje krajnji oprez pri upotrebi prenosa vretena u ljudskim oocitima kao kliničkoj primjeni za rješavanje problema plodnosti. Zbog toga mitohondrijska zamjenska terapija trenutno zadržava svoj eksperimentalni status. Potrebno je dugoročno praćenje MRT-a kako bi se izvjestilo o sigurnosti i efikasnosti postupka.

?Zajedno na putu do beba!?