VTO sa citoplazmom – podmlađivanje jajne ćelije

VTO sa citoplazmom – podmlađivanje jajne ćelije

U cilju što bolje informisanosti Fondacija I ja imam pravo da budem Mama pruža besplatnu pomoć i borbu u razbijanju barijera neznanja i stigme o neplodnosti putem Kampanje
“Neplodnost -tabu tema? Više NE!
Sve što radimo u Fondaciji za parove/pojedince koji su u procesu VTO i bore se sa neplodnošću je BESPLATNO!
Hajde da govorimo o VTO sa prenosom citoplazme.
Šta je transfer citoplazme?
Transfer citoplazme je metoda poboljšanja kvaliteta vaših jajnih ćelija i njihove funkcije. Cijeli proces VTO sa prenosom citoplazme započinje tako što vi prolazite hormonsku stimulaciju da razvijete vaše jajne ćelije kao i kod ostalih procesa vantjelesne oplodnje, potom se jajne ćelije prikupljaju, a istovremeno se prikupljaju i jajne ćelije donorke. Iz donorkine jajne ćelije se uzima citoplazma i ubrizgava u vašu jajnu ćeliju i time se vaša jajna ćelija podmlađuje. Kada se jajne ćelije oplode, ovako kreirani embrioni se prenose u vašu matericu putem embrio transfera.
Postupak prenosa citoplazme se izvodi putem VTO sa upotrebom ICSI metode – ubrizgavanja sperme direktno u samu jajnu ćeliju. Pri citoplazmatskom prenosu, 10-15% citoplazme donora jajnih ćelija se dodaje u vašu jajnu ćeliju zajedno sa spermom. Citoplazma koja se prenosi u vašu jajnu ćeliju sadrži mitohondrije, enzime i ostale organele donorske ćelije. Citoplazma NE sadrži nikakve informacije o fenotipu donora (genetski zapis); ona sadrži samo informacije o proizvodnji energije. Ovo znači da će vaše dijete koje nastane iz ovako kreiranog embriona imati vaše gene, a ne gene donorke.
Dodata citoplazma donora poboljšava funkciju citoplazme vaše jajne ćelije tokom oplodnje, pomaže u ranim fazama razvoja embriona i pomaže u njegovoj implantaciji u vašu matericu. Ovaj postupak (jednostavna injekcija citoplazme) od zdravog donora jajne ćelije može vratiti zdrave mitohondrijske aktivnosti i podmladiti pacijentkinjine jajne ćelije.
Kome je namijenjen ovaj program?
Prenos citoplazme posebno se preporučuje: ženama slabog kvaliteta jajnih ćelija, ženama niskog stepena kvaliteta embriona, ženama starijim od 35 godina, ženama koje pate od prijevremenog ulaska u menopauzu, koje su imale prethodne pobačaje ili neuspjehe u implantaciji. Prenos citoplazme takođe je od pomoći ženama sa zastojem u razvoju embriona, velikom fragmentacijom embriona, idiopatskom neplodnošću i drugim.
To je odlično rešenje za žene starije od 35 godina, lošeg kvaliteta jajnih ćelija i za one koje žele da koriste svoje jajne ćelije za VTO postupak.
Šta paket sadrži:
*Prve konsultacije sa specijalistom plodnosti (ljekarom i medicinskim koordinatorom koji će biti u stalnom kontaktu sa vama u svim fazama vašeg liječenja).
*Proces selekcije donora vitrifikovanih oocita (1 set – 12 oocita).
*Personalizovani plan liječenja za svaku ženu.
*Analiza sperme i priprema sperme (može biti sperma partnera ili donora).
*Intracitoplazmatska injekcija sperme (ICSI) odmrznutih oocita s spermom partnera ili donora.
*Uzgoj embriona.
*Transfer embriona.
*Detaljni izveštaj o embriološkom razvoju.
*Pomoć sa hotelskim i putnim aranžmanima.
*Podrška pacijentu tokom i nakon programa tretmana.
Cijena standardnog paketa u Kijevu je 9.500 €
#ijaimamapravodabudemmama
I ja hoću djecu isto kao i Vi. ??❤