Zagađenje i neplodnost

Zagađenje i neplodnost

Zagađivači djeluju kroz nekoliko mehanizama koji mogu uticati na brojne fiziološke funkcije, uključujući reprodukciju: kao endokrini disruptori ili reaktivni induktori kiseonika, i stvaranjem DNK adukata i / ili epigenetskih modifikacija.

Zagađivači vazduha uzrokuju defekte tokom gametogeneze što dovodi do pada reproduktivnih kapaciteta izloženih populacija.

Povećane koncentracije čestica okoline (PM10), azot-dioksida (NO2), ugljen-monoksida (CO) tokom kontrolisane stimulacije jajnika (COS) i nakon prenosa embriona povezane su sa smanjenom vjerovatnoćom intrauterine trudnoće.

Otkrili smo da su u vantjelesnoj oplodnji azot-dioksid i ozon povezani sa smanjenom stopom nataliteta, dok su čestice od 10 mm povezane sa povećanim pobačajem. U opštoj populaciji, čestice od 2,5 mm i između 2,5 i 10 mm bile su povezane sa smanjenom oplodnjom, dok sumpor-dioksid, ugljen-monoksid i azot-dioksid mogu da podstaknu pobačaj i mrtvorođene djece.

Otkrili smo statistički značajno smanjenje stopa plodnosti sa povećanjem nivoa zagađenja vazduha povezanog sa saobraćajem, posebno za grubu frakciju čestica.
Važna činjenica:

Minimizirajte izloženost zagađivačima!

?Zajedno na putu do beba!?