ŽELJELA SAM SAMO JEDNO – DA POSTANEM MAJKA! Preduzetnica.me

ŽELJELA SAM SAMO JEDNO – DA POSTANEM MAJKA! Preduzetnica.me

ŽELJELA SAM SAMO JEDNO – DA POSTANEM MAJKA!

INTERVJUI
ŽELJELA SAM SAMO JEDNO – DA POSTANEM MAJKA! Preduzetnica.me
U intervjuu portalu Preduzetnica.me osnivačica fondacije Budi Mama otkriva svoje pokušaje da postane majka i prepreke na koje godinama nailazi.Priča i kakva je situacija u regionu i svijetu kada je u pitanju vantjesna oplodnja, a kakva kod nas.

Kako biste našim čitaocima ispričali vaše pokušaje vantjelesne oplodnje i ima li šta novo kod vas u ovom trenutku?

Neplodnost je obilježila moj život. Bolan dio je taj što sam imala veliki broj pokušaja liječenja neplodnosti vantjelesnom oplodnjom, suočena sa grubim odbijanjem, nepružanjem medicinske
pomoći i bez finansijske podrške (nikada nijesam imala ni jednu besplatnu vantjelsnu oplodnju), sa gubicima trudnoća i konstantne borbe za očuvanjem svog mentalnog I zdravstvenog stanja,
inkluzije u društveni život, obrazovanje, posao je oblikovao jednu snažnu, habru, uporna, svjesnu ženu koja svojom životnom pričom hrabri druge, bez obzira na to da li su u borbi za potomstvo
ili u nekom drugom životnom izazovu. A lijepi dio mog životnog puta je što sam pronašla način da budem majka, pa čak i na najneobičniji i potpuno nepoznat način, surorogatstvo, gdje druga
žena na kraju svijeta, daleki istok, pozajmi matericu i rodi dijete za nas. Ne postoji više nemoguće (ne možeš da imaš dijete, nikad nećeš imati dijete) pronašla sam put do djeteta gdje nam garantuju 100% da ćemo biti roditelji.

Šta vas je pokrenulo da osnujete fondaciju Budi mama?

Porodicu ne čine brojke. Radi se o ljudima koji stvaraju prostor za ljubav u našim srcima. Statistika kaže da sam jedna od 6 osoba u Crnoj Gori. Govoriću vam o stvarima o kojima se ćuti. Ovo je agenda samo jedne godine žene ivf ratnice, žene koja želi da bude mama.
1 psihijatar, 25 psihoterapija, 725 paničana napada, 286 tahikardija, 164 preskakanja srca,15 pregleda ljekara specijalista,52 vađenja krvi,14 nepoželjnih menstruacija,∞ multivitamina, suplemenata, kapi, čajeva, magične vode,∞ suza i opet beskonačno suza,∞ osjećaja beznađa,∞ osjećaja krivice,∞ časova tuge i usamljenosti,∞ noći bez sna, usamljenost je bila najteža od svega, jer ne razumije niko kroz šta prolaziš, jer i kako bi kada ne razumijem ni ja sama, jer kako da objasnim nekome ono što ne mogu ni sebi, jer kako da se pomirim sa time da nikada neću moći da rodim dijete, beskonačno pokušaja i samo pokušaja.
X poslednjih godina svaki dan, svaki tren, svaki mjesec željela sam samo jedno – da postanem majka. Onog momenta kada smo otvorili vrata vantjelesne oplodnje, otvorili smo vrata pakla.
Nego ipak potajno, u dubini sebe same – radovala sam se da sve dok dišem znači mogu da budem mama… radjanjem Fondacije “ I ja imam pravo da budem mama” rodila sam se i ja ponovo. Vratila se nada. Proširili se vidici. Otvorilo se srce, srce za sve vas. Ne odustajemo nikad! Bebe će doći. I tako sam osmislila krilaticu “ Zajedno na putu do beba” napravila prve korake i ciljeva koje želim da promijenim u Crnoj Gori i 4.novembra zvanično osnovala prvo udruženje pacijenata koje je danas broji nekolike hiljada poštovalaca. Naša vizija je da svaka osoba koja se
susrijeće sa bilo kakvim oblikom neplodnosti, dobije svu potrebnu psihološku, emocijalnu i zdravstvenu podršku!

Koje su aktivnosti vaše fondacije? Na koji način vi pomažete parovima koji hoće da dođu do potomstva vantjelesnom oplodnjom?

BESPLATNA POMOĆ. Osim velikog broja informacija na društvenim mrežama i sajtu Fondacije, otvorili smo Porodični Kutak Fondacije (Ul. Studentska bb, lamela 3/40 Podgorica)
gdje poštovaoci Fondacije dobijaju po prvi put stvarnu podršku i besplatnu pomoć. Porodični kutak finansiramo iz sopstvenih izvora. Fondacija je takođe mjesto koje prima donacije.

Koliko je sistem vantjelesne oplodnje razvijen kod nas?

U Crnoj Gori na 620.000 stanovnika imamo 5 privatnih klinika za vantjelesnu oplodnju i jedno jedino državno Odeljenje pri ginekološkoj klinici Danilo I Cetinje. Građanima je potrebna
državna klinika za medicinski potpomognutu oplodnju kako bi upotpunilo medicinsku ponudu i podiglo uspješnost oplodnje.

Sa kojim problemima se suočavaju parovi koji hoće vantjelesnu oplodnju?

Na prvom mjestu navodimo nebrigu. Rađene su mnoge ankete I istraživanja o zadovoljstvu i potrebama crnogorski građana koji se liječe od neplodnosti. Drugi detektovan problem je taj što
su nam muškarci zapostvljeni. Nedostaje primarna zaštita i mjesto gdje će jedan dječak/muškarac da uradi kontrolu reproduktivnih organa i naša inicijativa je bila novi zdravstveni servis Izabrani
urolog. Često se srijeću komentari u anketama da parovima gurnu papir za proceduru bez ikakvog objašnjenja. Oni su zbunjeni ionako sa malim znanjem o proceduri, dodatno dobijaju stres, što nije poželjno kad ste na putu stvaranja djece i porodice.

Koliko parova je od početka godine imalo potrebu za vantjelesnom oplodnjom ?

U Fondaciji se obratilo za pomoć približno 250 ljudi. Obično su to parovi koji idu i pomoć traže u doniranom genetskom materiju. Nerijetko se obraćaju za pomoć o surogatstvu. Takođe je
veliki broj parova koji čekaju na Izvoz /Uvoz gdje se susrijeću sa brojnim problemima.

Jeste li poboljšali mogućnosti da parovi riješe ovo problematično pitanje plodnosti?

Od stupanja na snagu dva zakona, Zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju za koje smo bili inicijatori izmjena i aktivno učestvovali u
kreiranju zakonskih članova, potpuno novih procedura, pomjerili smo starosne granice oplodnje žene do 50 godina, obezbijedili veći broj finansiranih postupaka od strane države za pacijente
besplatno, zahtijevali Nacionalni registar podataka, Banku reproduktivnog materijala, dozvoljen Uvoz i Izvoz genetskog materijala, donacije, krioprezervacije, očuvanje reproduktivnog
zdravljaza ljude koji su prinudjeni radi daljeg liječenja od teških bolesti, da zamrznu svoje jajne ćelije i spermatozoide kako bi se kasnije ostvarili u ulozi roditelja , za muškarce Micro Tessu i
još mnogo toga , prošlo je 18 mjeseci.Činjenice govore da primjena zakona nije u realnosti sprovedena osim u dijelu četvrtog postupka (ranije je bilo samo 3) vantjelesne oplodnje do 45 godina i to je NIŠTA.
Činjenica je da je napravljen propust i odobreni Amandman za bolovanje 100%(jer žene su nakon embriotransfera zaistatrudne dok se ne potvrde rezultati do15 dana, smatra se održavanjem trudnoće) ženama koje su u proceduri medicinski potpomognute oplodnje nikad nije realizovan i ne stoji u Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju i to pacijenti moraju da znaju.

Koliko je pomak napravljen u rješavanju pitanja plodnosti u Crnoj Gori?

Nažalost nema ko da napravi prvi korak u zdravstvenom očuvanju reproduktivnog i seksualnog zdravlja, posebno briga za mlade u osnovnim školama o plodnosti. Iz Fondacije su pokretane
inicijative Skupštini i donosiocima odluka, upravama lokalnih zajednica, Evropskoj kući ,resornim ministarstvima ali nažalost do dana današnjeg nije bilo pozitivnih odgovora,
razumijevanja i reakcija.

Koji su vam dalji planovi?

Naš glavni cilj za 2023. god. je jedinstven nacionalni centar za liječenje neplodnosti “ Centar za infertilitet i endokrinologiju polova”.Poštovanje, tolerancija, razumijevanje, neodvojiv su dio
ljudskih prava svakog od nas.
1. Omogućavanje neograničenog broja pokušaja medicinski potpomognute oplodnje za prvo dijete o trošku Fonda zdravstva,bez diskriminacije u broju postupaka i starosti lica (žena i
muškaraca) u reproduktivnoj dobi;
2. PGD/PGS dijagnostika (preimplantaciona genetska analiza) i neinvazivni prenatalni testovi za detekciju najčešćih hromozomskih anomalija embriona i beba besplatno o računu Fonda zdravstva;
3. Osnivanje Ministarstva za podsticaje rađanja, demografiju, populacione politike i natalitet u Crnoj Gori;
4. Uvođenje predmeta “Reproduktivno zdravlje i zaštita” u školskom obrazovanju, kao izborni predmet radi prevencije I zaštite mladih;
5. Elektroforeza hemoglobina (Talasaemia i Srpatoćelijska anemija) i Cistična fibroza (ispitivanje na 99% mutacija u genu) besplatni testovi o računu Fonda zdravstva;
6. Osnivanje Ministarstva za podsticaje rađanja, demografiju, populacione politike i natalitet u Crnoj Gori.
7.Omogućavanje platforme “IVF Turizam” u Crnoj Gori.

Medicinski IVF turizam ima sve uslove da Crnu Goru predstavi na potpuno nov i konkuretan način. Rođenje prve bebe vantjelesnom oplodnjom, praćeno daljim napretkom u oblasti potpomognute reproduktivne tehnologije, učinilo je ovu tehnologiju jednom od najatraktivnijih turističkih inovacija među različitim kategorijama medicinskog turizma.Temeljan rad naistraživanju i studijama koje je realizovala Fondacija je bio da se ispitaju faktori koji utiču na
izbor destinacije kod neplodnih parova koji odlaze u Centre za plodnost i neplodnost.Terenska evaluacija je sprovedena na osnovu dokumentarne ankete i upitnika koji su popunili
anketari. Među ciljnom grupom od 80 neplodnih parova, intervjuisano je 67. Većina učesnika u ovoj studiji bili su crnogorski parovi koji su putovali zbog reproduktivnog turizma u ostale
zemlje. IVF turizam, šansa Crnoj Gori da pružimo usluge medicinski potpomognute oplodnje inostranim licima i dok se pripremaju za proces formiranja porodice, jesmo u prilici da im pružimo sve blagodeti turizma i turističke ponude kako bi na ovom putu roditeljstva otišli sa najljepšim uspomenama. U Fondaciji smatramo da zadovoljstvo i dostupnost, ne samo u kvalitetu usluga već i u nižim finansijskim troškovima, u odnosu na ostale zemlje koje razvijaju medicinski turizam, Crnoj Gori može da donese finansijski bebi bum. Pozicija IVF turizma treba da zauzme lidersko mjesto u razvoju zdravstvenog turizma u Crnoj Gori.

U trenutku dok ste odgovarali na ova pitanja boravili ste u Kopenhagenu na konferenciji.
Molimo vas da prenesete utiske.

U ovo vrijeme izuzetnih teškoća i neizvjesnosti, Evropska unija, njene države članice i njihovi regioni imaju zajedničke interese za odgovor na uticaj demografskih promjena u korist svih
Evropljana. Put naprijed zavisi od brojnih strateških stvari I pitanja, uključujući:
kako stimulisati inovacije I produktivnost;
kako zaposliti više ljudi;
-kako modernizovati zdravstvene sisteme, socijalnu zaštitu i socijalne službe;
-kako postaći mlade ljude na osnivanje porodica i
kako se pozabaviti teritorijalnim disparitetima.
Imajući ovo na umu i kreirajući izvještaje kao polaznu tačku, Fondacija će EU predložiti Brigu o reproduktivnom zdravlju, demografiju, politike starenja, populacione politike i dugoročnu viziju rađanja. Fondacija će takođe pažljivo razmotriti druga pitanja koji će biti istaknuta u ovom izvještaju, kao što su migracije, usamljenost/napuštanje sela, socijalna izolacija, mentalno
zdravlje, ekonomska otpornost i dugoročna zdravstvena usluga, između ostalih. Ovaj izvještaj pokazuje potrebu za ugradnjom demografskih podataka razmatranja politike EU. Fondacija je
spremna da odigra svoju punu ulogu, koristeći sve instrumente koji su joj na raspolaganju.
Akcenat sastanka u Kopenhagenu je Postaviti Činjenice na sto. Fertility Europe, to je završnica pokretanja događaja za Facts! igra! Posle skoro dvije godine napornog rada mnogih
fantastičnih ljudi, napravljen je najnoviji projekat podizanja svijesti o plodnosti i zvanično je predstavljen 26. juna na ESHRE kongresu u Kopenhagenu. Skretanje pažnje kako bi sve usluge liječenja neplodnosti bile dostupne svima i besplatne.
„HAJDE DA POSTAVIMO ČINJENICE NA STO“.
Posebno želimo da istaknemo podatke iz Svjetske Zdravstvene Organizacije WHO koji su ALARMANTNI I PORAŽAVAJUĆI: 1 od 6 ljudi je globalno pogođeno neplodnošću.
U Crnoj Gori te brojke izgledaju ovako ‼ 102.300 ljudi ‼ SVAKA 6 OSOBA ‼
Prema novom izvještaju koji je 4. aprila 2023. objavila SZO, veliki broj ljudi je pogođen neplodnošću tokom svog života. Oko 17,5% odrasle populacije – otprilike 1 od 6 širom svijeta –
doživljava neplodnost, što pokazuje hitnu potrebu da se poveća pristup pristupačnoj, visokokvalitetnoj njezi za neplodnost za one kojima je potrebna.
Nove procjene pokazuju ograničene varijacije u prevalenciji neplodnosti između regiona. Stope su uporedive za zemlje sa visokim, srednjim i niskim prihodima, što ukazuje da je ovo veliki zdravstveni izazov na globalnom nivou. Prevalencija tokom života bila je 17,8% u zemljama sa visokim dohotkom i 16,5% u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.
„Izvještaj otkriva važnu istinu: neplodnost ne diskriminiše“, rekao je dr Tedros Adhanom Gebrejesus, generalni direktor SZO. „Veliki procenat pogođenih ljudi pokazuje potrebu da se proširi pristup brizi o plodnosti i osigura da se ovo pitanje više ne povlači u zdravstvenim istraživanjima i politici, tako da su sigurni, efikasni i pristupačni načini za postizanje roditeljstva dostupni onima koji to traže. ” Neplodnost je bolest muškog ili ženskog reproduktivnog sistema, definisana nemogućnošću postizanja trudnoće nakon 12 mjeseci ili više od redovnog nezaštićenog seksualnog odnosa. To može izazvati značajnu nevolju, stigmu i finansijske teškoće, utičući na mentalno i psihosocijalno blagostanje ljudi. Uprkos veličini problema, rešenja za prevenciju, dijagnozu i liječenje neplodnosti – uključujući potpomognutu reproduktivnu tehnologiju kao što je in vitro oplodnja (IVF) – ostaju nedovoljno finansirana i mnogima su
nedostupna zbog visokih troškova, društvene stigme i ograničene dostupnosti.
Prosječna plata u CG je 771 eur i ukupna godišnja zarada za godinu dana košta koliko jedna procedura vantjelesne oplodnje u inostranstvu.

Da li možemo da se liječimo od neplodnosti?

NE‼

Za kraj poruka Fondacije?

Slavimo ljubav, porodične odnose, različitost, ravnopravnost u poštovanju i solidarnosti.

BESPLATNA POMOĆ, DOBRODOŠLI U NAŠ PORODIČNI KUTAK FONDACIJE BUDI
MAMA Adresa : Ulica Studentska bb, lamela 3/40 Podgorica
Kontakt: [email protected]
+38268045456
Zajedno na putu do beba!

 

#ivfsupport #ivf #ivfjourney #ivfcommunity #ivfpregnancy #healthyfood #healthylifestyle #healthyeating #fertility