Edukativna šema

Edukativna šema

Fondacija I ja imam pravo da budem mama je osmislila i grupisala svo znanje, metode liječenja, medicinski i holistički pristup, domaće i inostrane klinike u jednoj Šemi, koju ćemo predstaviti ovaj mjesec JUN, tako da ćete uvijek znati svaki korak potpomognute oplodnje! Sadržaj edukativne šeme nalaziće se na aplikaciji koja je u izradi.
?Plodnost mogućnosti liječenja!
?Potpomognuta reprodukcija!
?Plodnost i medicina!
?Stimulacija jajnika!
?Kolektovanje sperme!
?Implantacija nakon prenosa!
?Dvije nedelje črkanja TVV!
?Time Lapse tehnologija!
?Embrioglue!
?Genetsko testiranje!
?Jajne ćelije/Sperma/Embrio donacija!
?ROPA tehnika!
?Surogat program!
?Izbor klinika za plodnost!

?Zajedno na putu do beba!?