Zračenje i neplodnost

Zračenje i neplodnost

U savremenom društvu ljudi su često izloženi različitim vrstama zračenja, iz različitih izvora. Može biti povezano sa svakodnevnim životom (npr. Televizori, mobilni telefoni, računarski uređaji, profesionalna oprema) ili sa potrebom medicinske njege (npr. Dijagnostička slika, intervencijski radiološki postupci, terapija protiv kancera).
Vrste zračenja
❗Nejonizujuća: to su elektromagnetna polja (EMF) koja nemaju dovoljno energije za oslobađanje elektrona (nejonizujuća), ali su u stanju da pobude kretanje elektrona u više energetsko stanje. To mogu biti: Izuzetno niska frekvencija (ELF) / Električni vod (60Hz) elektromagnetna polja (EMF) ILI radio frekvencija (RF) EMF (proizvedeni bežičnim radio talasima): računarski monitori, AM radio prenosi, ručni telefoni, mikrotalasne pećnice, prenosni računari i Vi-Fi.
❗Jonizujuće: Radi se o visokoenergijskim zračenjima koja su sposobna da odbiju elektrone iz elektronske ljuske ostavljajući atome neto pozitivnog naelektrisanja (jonizacija). Biološka posledica na ljudske ćelije ove elektronske trake je direktno ili indirektno oštećenje ćelijske DNK. Ovo je zračenje koje se koristi u medicinskoj njezi (dijagnostička slika i postupci, radioterapija)
Nejonizujući RF EMF
Uključuje frekvencije koje se koriste za mobilne telefone, prenosne računare, računare, mikrotalasne pećnice i neki drugi viši frekvencijski opseg.
Izaziva oksidativni stres sa povećanim nivoom reaktivnih vrsta kiseonika.
Smanjuje progresivan broj pokretnih spermatozoida, pokretljivost i održivost.
Povećan rizik od pobačaja
Uticaj zavisi od trajanja izloženosti, udaljenosti od izvora zračenja, gustine snage i dubine prodora.
❗Jonizujuće zračenje
Ovo je zračenje koje se koristi u medicinskoj njezi (dijagnostička slika i postupci, radioterapija).
Direktno oštećenje DNK ćelije: raseljeni elektron razbija lanac DNK.
Indirektno oštećenje ćelijske DNK: elektron reaguje sa molekulom vode što rezultira stvaranjem slobodnih radikala koji na kraju takođe oštećuju DNK ćelije.
❗Jonizujuće zračenje – Efekti jajnika
Tokom radioterapije, pored samog tumora, polje zračenja može uključivati i zdrava tkiva u blizini tumora koja su neizbježno izložena zračenju. Iako je u nekim tkivima oštećenje reverzibilno, u jajniku je progresivno i trajno. Uzrokuje:
folikularna atrofija i smanjene zalihe folikula
oštećena proizvodnja hormona jajnika
disfunkcija materice usled neadekvatne izloženosti estrogenu
rana menopauza
Obim oštećenja koji se dogodi na jajniku zavisi od nekoliko faktora kao što su starost pacijenta (što je pacijent mlađi u vrijeme zračenja, to je veća šteta), doza izlaganja, vrijeme izlaganja i eventualno povezana hemoterapija
Jonizujuće zračenje – efekti materice
Promijenjena vaskularizacija materice
Smanjena zapremina i elastičnost materice
Fibroza i nekroza miometrija
Atrofija i insuficijencija endometrijuma.
Ulceracija i nekroza mogu trajati nekoliko mjeseci, a oštećeno tkivo može biti zamijenjeno gustim taloženjem kolagena.
Grlić materice postaje prilično atrofičan i gubi elastičnost.
❗Jonizujuće zračenje – Efekti sperme
Niže doze utiču na germinalni epitel
Doze zračenja veće od 0,35 Gi izazivaju aspermiju, koja može biti reverzibilna
Vrijeme potrebno za oporavak se povećava sa većim dozama; međutim, sa dozama većim od 2 Giaspermia može biti trajna.
Činjenice:
Smanjite izloženost nejonizovanom zračenju (mobilni telefoni, računari, vi-fi, mikrotalasna pećnica).
Razmotrite antioksidanse kako biste minimalizovali uticaj nejonizovanog zračenja.
Izbjegavajte izlaganje jonizovanom zračenju (medicinski postupci) što je više moguće.
Razmislite o očuvanju plodnosti ako je potrebna jonizovana radioterapija u velikim dozama.

?Zajedno na putu do beba!?